SDA: Sankcije za zloupotrebu plakata sa likom Alije Izetbegovića

SDA ne stoji iza postavljanja plakata sa likom našeg rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića, koji su kratko vrijeme bili postavljeni na neprimjerenim mjestima u Sarajevu.

To predstavlja  zloupotrebu časnog lika Alije Izetbegovića.

SDA će tražiti sankcionisanje neodgovornih pojedinaca koji su ovakvom zloupotrebom nanijeli štetu Stranci, ali i sjećanju na našeg rahmetli predsjednika.