SDA: Pozdravljamo opredjeljenje HDZ-a za EU, ali neka deblokiraju proces i reforme

Pozdravljamo opredjeljenje HDZ-a BiH za što skorije vođenje razgovora o ispunjavanju ključnih kriterija koje je Evropska komisija postavila pred Bosnu i Hercegovinu.

S tim u vezi, pozivamo HDZ BiH da, u skladu sa ovim opredjeljenjem, hitno i bez odlaganja deblokira proces implementacije rezultata Općih izbora održanih 2018. godine na nivou Federacije BiH, čime bi se stvorile pretpostavke za snažniji angažman na provedbi svih reformskih procesa u Bosni i Hercegovini, pa i na reformi Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Poštivanje postojećih ustavnih i zakonskih odredbi, koje se odnose i na provedbu izbornih rezultata, te njihovo prilagođavanje evropskim demokratskim standardima, osnov je daljeg napretka Bosne i Hercegovine na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

Također, izražavamo nadu da će ministar pravde i ministar finansija u Vijeću ministara BiH, koji su kadrovi HDZ, konačno predložiti tri zakona iz vlastitog resora, a koja su ključna za napredak BiH na evropskom putu: Zakon o sukobu interesa , zakon o VSTV  i Zakon o nabavkama. Prijedloge ovih zakona čekamo već godinu dana.

Ukoliko je HDZ-ova opredijeljenost ka evropskim integracijama zaista iskrena, očekujemo što skorije eliminiranje svih prepreka za vođenje daljeg dijaloga o ispunjavanju svih kriterija u tom integracijskom procesu.

Saopćenje SDA