SDA: Dom naroda Parlamenta FBiH mora hitno usvojiti budžet

SDA traži hitno usvajanje budžeta Federacije BiH, najkasnije do 10. februara. Smatramo da to može uraditi i aktuelni saziv Doma naroda Parlamenta FBiH, ukoliko se u skorije vrijeme ne završi proces imenovanja delegata za novi saziv.

U skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH o kontinuitetu institucija, tzv. «stari sazivi» imaju puni legitimitet i legalitet da donose odluke, sve dok se ne konstituišu novi sazivi.

Stoga, SDA poziva predsjedavajuću Doma naroda Parlamenta FBiH Lidiju Bradaru (HDZ) da do 10. februara sazove sjednicu kako bi budžet Federacije za 2019. godinu bio usvojen.

Nedopustivo je da se usvajanje budžeta koristi za bilo kakva politička uslovljavanja i svako dalje odgađanje predstavljalo bi opasno političko poigravanje, sa nepredvidivim posljedicama.

To je pokazala i situacija u sredinama ugroženim poplavama, gdje zbog neusvajanja budžeta Civilna zaštita FBiH nije mogla da iskoristi sve kapacitete kako bi pomogla građanima čiji su životi i imovina ugroženi elementarnim nepogodama.

Opravdana je i sve veća uznemirenost najugroženijih kategorija građana, kojima je socijalna podrška iz budžeta FBiH jedini izvor primanja i od čega ovisi egzistencija njihovih porodica.

U skladu sa povjerenom odgovornošću i obavezama prema građanima, SDA  poziva i sve druge političke subjekte u Federaciji da podrže hitno usvajanje budžeta.