SDA: CIK mora poštovati ustavne odredbe o minimalnoj zastupljenosti i popis iz 1991. godine

Stranka demokratske akcija (SDA) poziva Centralnu izbornu komisiju (CIK) da izvrši svoju obavezu i donese odluku o raspodjeli mandata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, poštujući pri tome strogo odredbe Ustava Federacije BiH.

To podrazumijeva da odluka CIK-a mora poštovati dva ključna principa sadržana u Ustavu FBiH.

Prvi je minimalna zastupljenost koja se odnosi na to da se iz svakog kantona, ukoliko postoji izabran, najmanje po jedan pripadnik svakog konstitutivnog naroda mora delegirati u Dom naroda FBiH.

Drugi ustavni princip je primjena popisa iz 1991. godine, koji se mora primjenjivati sve do konačne implementacije Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.