Rigorozno kazniti odgovorne za podvaljivanje svinjetine vojnicima muslimanima

SDA smatra nedopustivim propust Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine zbog kojih je pripadnicima Oružanih snaga podvaljena hrana koja je u sebi sadržavala svinjetinu.

SDA traži da se nakon interne istrage u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama odgovorni za ovu nezapamćenu podvalu primjereno kazne.

Od Ministarstva odbrane tražimo da pokrene sudski postupak protiv dobavljača koji su učestvovali u ovom skandalu, kao i da javno objavi njihova imena i tačne nazive spornih prehrambenih artikala, kako ostali muslimani koji žive u Bosni i Hercegovini ne bi kupovali takve proizvode.

(sda.ba)