prof.dr. Umihanić: Domovi zdravlja u TK ne pružaju usluge za koje imaju potpisan ugovor sa ZZO TK

Na tački dnevnog reda Skupštine Tuzlanskog kantona Analiza stanja zdravstvenog stanja stanovništva TK za 2020. godinu, pred Skupštinom Tuzlanskog kantona je ponuđen izvještaj koji metodološki nije bio uredan.

Izvještaj kaže da je navodno u ustanovama koje pružaju primarnu i dijelom sekundarnu zdravstvenu zaštitu, te specijalističko-konsultativnu službu došlo do povećanja pruženih usluga u odnosu na 2019. godinu. Međutim, riječ je o godini pandemije pa su brojne usluge specijalističko-konsultativne djelatnosti bile reducirane.

Profesor Šekib Umihanić je ukazao da se radi o jednom neurednom izvještaju koji takav nije trebao doći pred Skupštinu Tuzlanskog kantona.

Kada se govori o zdravstvenom stanju stanovništva našeg kantona, još uvijek su na prvom mjestu kardiovaskularne bolesti i maligne neoplazme, zatim problem negativnog prirodnog priraštaja.

Ono što je vrijedno napomenuti jeste da u podacima koje je dostavio Zavod za javno zdravstvo TK nalazi se i analiza vode koja pokazuje da petina svih uzetih uzoraka sadrži nedozvoljene hemijske supstance, a po pitanju mikrobiološke analize četvrtina uzoraka ne zadovoljava standarde ispravnosti.

Profesor Umihanić kaže da je riječ o zabrinjavajućim podacima jer ukoliko gledamo kumulativno rezultate uzoraka veliki procenat vode nije ispravan za svakodnevno korištenje.

Poseban dio se odnosi na jednu anarhiju u analizi pruženih zdravstvenih usluga u svim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona.

Svi izvještaji kao povratna informacija iz domova zdravlja, odnosno bolnica i Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla prema Zavodu zdravstvenog osiguranja TK i Ministarstvu zdravstva TK imaju niz manjkavosti, tako da u ovome slučaju je navedeno na nekoliko mjesta da su ti povratni izvještaji o pruženim uslugama nepouzdani i nekvalitetno napisani.

U ovome trenutku Zavod zdravstvenog osiguranja nema pouzdanu informaciju iz domova zdravlja sa kojima je potpisan ugovor o sprovođenju zdravstvene zaštite primarnog i sekundarnog nivoa, ne postoji povratna informaciju u vidu izvještaja o načinu utroška sredstava. Navodi se da zdravstvene ustanove nemaju adekvatan kadar koji može pisati izvještaje o pruženim uslugama.

Također se bilježi u izvještajima domova zdravlja da ne pružaju zdravstvene usluge za koje su potpisali ugovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK, a pružaju druge usluge za koje nemaju potpisan ugovor.

Sve ovo ukazuje na anarhiju u pružanju zdravstvenih usluga, njihovom finansiranju i svjedoči da je potrebna hitna izrada Strategije razvoja zdravstva Tuzlanskog kantona koja je bila planirana za prvu polovinu ove godine, ali nikada nije izrađena.

Zavod zdravstvenog osiguranja TK potpisuje ugovore sa domovima zdravlja, ali zbog nedostatka kadra u istima nema mogućnost praćenja utroška uplaćenih sredstava, što predstavlja vrlo neodgovoran odnos prema sredstvima građana i zaštiti njihovog zdravlja.