Podrška boračkoj populaciji za pružanje pravne pomoći

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević potpisao je ugovore s predstavnicima boračkih udruženja u vezi s pružanjem pravne pomoći.

Ministarstvo će kao i ranijih godina pomoći Fondaciju i Zakladu za pružanje pravne pomoći pripadnicima boračke populacije, Savez logoraša BiH, Hrvatsku udrugu logoraša Domovinskog rata u BiH i Udruženje žrtava i svjedoka genocida.

  • Potpisali smo ugovore za pomoć i podršku udruženjima i savezima koji se brinu o stradalim građanima BiH, koji se brinu o pravnoj pomoći braniteljima i članovima njihovih porodica, ljudima koji su preživjeli torture logora i svjedocima koji iznose svjedočenja o stradanju građana BiH – rekao je Bukvarević.

Poručio je da su sve boračke kategorije za Vladu Federacije BiH od posebnog značaja, te da će učiniti sve da naknade za 103.000 korisnika budu u prioritetnom isplatnom razredu.

(Preuzeto: Fena)