Od naredne školske godine “jedan predmet jedan udžbenik”

Od naredne školske godine na području Tuzlanskog kantona neće biti dileme koje udžbenike obezbijediti za pojedine školske predmete. Izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju utvrđeno je da se u školama čiji je osnivač Skupština Kantona koristi udžbenik ili radni udžbenik u skladu sa odlukom Ministarstva, koja će biti konačna najkasnije 60 dana prije početka školske godine.

Ministarstvo za obrazovanje i nauku je danas donijelo Odluku o korištenju udžbenika u redovnim osnovnim školama Tuzlanskog kantona za narednu školsku godinu. Ova Odluka je prošla skupštinsku proceduru, a na prijedlog skupštinske Komisije za obrazovanje i nauku, koji je inicirao kantonalni Aktiv direktora osnovnih škola.

Razloga je više. Jedan je da smo imali prigovore od strane nastavnika tako i roditelja da u istom gradu za isti predmet i za isti razred se koriste dva udžbenika. To je predstavljalo problem i nastavnicima prilikom kreiranja pitanja za takmičenja, a u isto vrijeme i problem roditeljima iz razloga jer do poočetka školske godine nisu znali koji će spisak udžbenika biti važeći, kaže za RTVTK  Midhat Čaušević, predsjednik skupštinske Komisije za obrazovanje i nauku TK.

Novim zakonskim rješenjem, dva mjeseca pred polazak u školu znat će se koje udžbenike će učenici koristiti za svaki školski predmet.

– Mi sada već imamo listu koji su to najzastupljeniji udžbenici na području TK za svaki predmet za svaki razred i mi smo donijeli jednu takvu odluku da od naredne školske godine imat ćemo jedan udžbenik za jedan predmet, kaže Fahreta Brašnjić, ministrica za obrazovanje i nauku TK.

Odluka i spisak udžbenika će već od danas biti dostupni na službenoj web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke. Osim za predmete Islamska vjeronauka, Katolički vjeronauk i Pravoslavna vjeronauka, za koji će se koristi udžbenici koje odobri nadležnog organ vjerske zajednice, što je i do sada bila praksa.

(Preuzeto sa RTV TK)