Novalić: Vlada usvojila Program ekonomske stabilizacije i oporavka FBiH 2020-2021.

Premijer FBiH Fadil Novalić izjavio je danas u Sarajevu da je Vlada FBiH na današnjoj sjednici usvojila Program ekonomske stabilizacije i oporavka Federacije 2020-2021.

  • Program je sastavljen od kombinacije različitih mjera koje je neophodno provesti kako bi došlo do željenog ekonomskog oporavka, odnosno da bismo se vratili na nivo ekonomskog rasta od prije pandemije, te da bi bili stvoreni neophodni preduvjeti za održiv i ubrzan ekonomski rast. Ovaj dokument, između ostalog, predviđa i daljnje jačanje danas uspostavljenog Garantnog fonda – istakao je Novalić.

Precizirao je da će po procjenama stranih i domaćih institucija pad BDP-a u Federaciji, pa i u BiH, iznositi između 3,2 i pet posto.

(Preuzeto: Fena)