Kompletan ekspoze premijera Halilagića možete pročitati ovdje!

Skupštinska većina i predsjednik Skupštine dodijelivši mi po drugi put mandat za sastav Vlade Tuzlanskog kantona učinili su mi veliku čast na čemu im ovom prilikom izražavam duboke izraze zahvalnosti ali i obećanja da ću opravdati ukazano povjerenje.

Danas, za razliku od 28. februara prošle godine, izraze zahvalnosti i prihvaćanje odgovornosti doživljavam mnogo emotivnije  i ponosnije jer smatram da sam opravdao ukazano povjerenje. Zajedno sa prethodnim sazivom Vlade Tuzlanskog kantona uz punu podršku zastupnika koji su činili većinu u Skupštini Tuzlanskog kantona, a nerijetko i zastupnika iz opozicije,  realizirao sam sve mjere iz ekspozea. Bilo je malo vremena a puno mjera, čak osamnaest. Odabrani pristup, posvećenost, usmjerenost i timski rad doprinijeli su da realiziramo sve mjere, vodeći se stavom teže ćemo realizirati danas a lakše ostaviti za kasnije.

Stvorili smo povoljan ambijent  za realizaciju navedenih ali i brojnih drugih mjera sinergijom ministara, zastupnika, službenika, namještenika, direktora i zaposlenika u javnim ustanovama i javnim preduzećima, predstavnika poslovne zajednice i nevladinih organizacija. Svima njima zajedno i pojedinačno iskazujem zahvalnost za dati doprinos.

S ponosom ću i u ovoj prilici, spomenuti sve realizirane mjere:

 • Materijalno-tehničko opremanje Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Civilne zaštite i Robnih rezervi u iznosu do petnaest miliona konvertibilnih maraka
 • Stavljanje van snage odluke o povećanju plata i ostalih primanja izabranih zvaničnika (poslanika u Skupštini TK, Premijera, ministara u Vladi TK i savjetnika
 • Donošenje izmjena i dopuna zakonske regulative, koje se odnose na porodiljske naknade majkama porodiljama (u iznosu od 1.000 KM), te povećanje dječijeg doplatka za 50%
 • Povećanje plata svim radnicima u oblasti obrazovanja (osnovnog, srednjeg i visokog) u iznosu od 9,5%
 • Povećanje boračke egzistencijalne naknade za demobilisane borce u iznosu od 20%
 • Povećanje naknade za oboljele od celijakije, u skladu sa usvojenom skupštinskom inicijativom
 • Izrada novih pedagoških standarda za osnovno i srednje obrazovanje te normativa i standarda visokog obrazovanja
 • Nabavka besplatnih udžbenika za sve učenike od prvog do devetog razreda osnovne škole
 • Stipendiranje posebno nadarenih učenika i studenata, (500.000 KM) sredstva pozicionirati kod Ministarstva za obrazovanje i
 • Povećanje poticaja u poljoprivredi na deset miliona konvertibilnih maraka (10.000.000 KM)
 • Povećanje sredstava za nerazvijene i manje razvijene opštine u iznosu od 50% u odnosu na planirana sredstva Budžeta za 2022.
 • Usvajanje jednokratne pomoći penzionerima sa najnižom penzijom (izmjenama i dopunama Budžeta planirati sredstva u iznosu od 1.500.000 KM)
 • Podrška povratničkoj populaciji, kako fizičkim licima tako i infrastrukturnim projektima (Izmjenama i dopunama Budžeta za 2022. godinu povećati sredstva u iznosu za 100
 • Povećanje sredstava na budžetskim pozicijama za projekte iz oblasti kulture, sporta i mladih (Izmjenama i dopunama Budžeta za 2022. godinu povećati sredstva u iznosu za 20 %)
 • Racionalizacija i smanjenje nameta u privredi, što se prije svega ogleda u ukidanju parafiskalnog nameta “naknade za opće korisne funkcije šuma”.
 • Pokretanje postupka za izradu projektne dokumentacije Kampusa Univerziteta u Tuzli kao preduslova za početak gradnje (Izmjenama i dopunama Budžeta za 2022. godinu planirati sredstva u iznosu za od 500 000 KM)
 • Pokretanje postupka za uvođenja sistema elektronske prijave ispita na Univerzitetu u
 • Hitno uvođenje elektronskih zdravstvenih knjižica za korisnike zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

U posljednjih dvanaest godina održana su tri izborna ciklusa za Skupštinu Tuzlanskog kantona, ali je nažalost, zbog političke nestabilnosti u našem Kantonu imenovano sedam Vlada i po prvi puta u navedenom periodu Tuzlanski kanton ima Vladu kontinuiteta.

Kontinuitet je volja birača a mi je doživljavamo kao izraz zahvalnosti za učinjeno ali i obavezu da nastavimo u kontinuitetu kreirati povoljan ambijent za dostojanstvo života u Tuzlanskom kantonu.

U kontinuitetu ćemo nastaviti kreirati i provoditi politike zadržavanja stanovništva koje će rezultirati usporavanjem i zaustavljanjem trendova odlaska stanovništva a posebno mladih,  dodatno ćemo osnažiti politike za poboljšanje statusa boračke populacije, socijalnih kategorija, zaposlenika u obrazovanju, zdravstvu, policiji i poticanju poljoprivrede.

Nikada nećemo izgubiti fokus i prestati brinuti o razvoju manje razvijenih općina svjesni važnosti ravnomjernog razvoja za kvalitet života i sigurnost građana Tuzlanskog kantona.

Ponosni na postignuća naših privrednika i svjesni da je privreda generator novih vrijednosti, novih radnih mjesta, novih inovacija u svim područjima a posebno u suvremenim područjima digitalne transformacije i zelene tranzicije, nastavit ćemo donositi politike poboljšanja poslovnog ambijenta i uvećavati sredstva za podršku razvojnim programima poslovnih subjekata.

U kontinuitetu ćemo djelovati kroz dva ključna principa – otvorenost i odgovornost. Sve što radimo, znat će se i nikada za naše djelovanje ili nedjelovanje nećemo činiti druge odgovornim. Nastavit ćemo štiti i provoditi principe socijalne kohezije, solidarnosti i ravnopravnosti.

I na kraju želim da sa ovog mjesta pošaljem jasnu i nedvosmislenu poruku vama ovdje prisutnima, građanima i građankama Tuzlanskog kantona da ćemo u kontinuitetu činiti sve što je do Vlade da promijenimo život građana na bolje, da Tuzlanski kanton učinimo boljim mjestom za život, u kojem će naša djeca i buduće generacije željeti da u njemu odrastaju, rade i ostaju.

Naš kanton ima svoje specifičnosti koje ga čine posebnim i na kojima ćemo graditi politiku u narednom periodu, a to su brojnost, kreativnost i talent naših ljudi u kombinaciji sa raznovrsnim prirodnim bogatstvima. Tuzlanski kanton bi zbog negativnih učinaka ranijih politika razdvajanja i sukobljavanja uskoro mogao izgubiti status „najmnogoljudnijeg kantona u Federaciji BiH“.  Vjerujem da zajedno možemo  stvoriti slobodno, kreativno i sigurno okruženje za kvalitetan život,  odnosno sredinu koja ljude privlači, a ne tjera od sebe i tako zadržati status najmnogoljudnijeg kantona. Svako od nas može da doprinese, a naša Vlada će predvoditi ovaj proces.

Programske aktivnosti Vlada će temeljiti na zakonima i propisima koji se odnose na rad  Vlade, pojedinih ministarstava, kantonalnih uprava i kantonalnih organizacija, ali i na važećim strateškim dokumentima koje je usvojila Skupština Tuzlanskog kantona u prethodnim godinama. Usvajanjem Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina definirani su i usklađeni razvojni pravci i prioriteti Tuzlanskog kantona sa ključnim nacionalnim i međunarodnim razvojnim dokumentima. Do danas smo realizirali brojne aktivnosti mjera iz razvojne strategije i ostvarili značajna postignuća ispunjenja indikatora operativnih i strateških ciljeva.

Međutim, pred nama je još mnogo razvojnih izazova s kojima ćemo se suočiti u ovom mandatnom periodu. Svjesni doprinosa i značaja postignutog konsenzusa velikog broja sudionika u procesu izrade strateških dokumenata o najvažnijim strateškim usmjerenjima i mjerama za postizanje strateških ciljeva koji obavezno uključuju Vladu i Skupštinu kantona, i ovom mandatnom periodu nastavit ćemo sa izradom sektorskih strategija u područjima turizma, obrazovanja, nauke i istraživanja, zdravstvene zaštite,  socijalne zaštite, sigurnosti i drugim područjima kako bismo na najbolji način uz učešće velikog broja građana došli do najboljih mogućih rješenja.

Neću kriti da dijelim vašu zabrinutost za stanje u zdravstvu i obrazovanju zbog neriješenih izazova na relaciji javno i privatno, zbog neefikasnog upravljanja javnim ustanovama, zbog negativnog trenda smanjenja broja učenika i  studenata, zbog po ocjenama građana sve lošijega kvaliteta pruženih usluga. Slični izazovi su i u socijalnoj politici gdje se godinama unazad govori o izradi socijalne karte kao osnove za pravednu, efikasnu i izdašniju socijalnu politiku.

Izazova je mnogo ali je i naša opredijeljenosti i odlučnost da se suočimo sa njima velika. Na nama je da se zajedno suočimo sa izazovima i damo svoj maksimalni doprinos, svjesni da će se uspjeh razvoja Tuzlanskog kantona mjeriti ostvarenim rezultatima utemeljenim na korištenju razvojnih potencijala i prevladavanju slabosti i prijetnju bržem rastu. Svako treba da radi svoj posao. To se odnosi i na opoziciju i zaista očekujem da prate svaki korak koji napravimo i da budu snažan korektiv.

To nas samo može natjerati da svoj posao radimo što bolje. Ali, svi mi, i vlast i opozicija smo u službi građana i zbog toga želim izraziti očekivanja da ćemo biti jedinstveni uvijek onda kada je u pitanju napredak i podizanje kvaliteta i dostojanstva života naših građana.

Dozvolite mi da vam prezentiram aktivnosti po resorima koje su planirane za mandatni period.

Pregledao i dopunio do ovog pasusa. Nakon konsultacija nastavljam dalje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona će:

 • nastaviti sa aktivnostima na povećanju ukupnog stepena sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, čime će se dati doprinos kvalitetnijem životu i poslovnom okruženju svima koji žive, rade ili borave na području Tuzlanskog kantona.
 • nastaviti sa materijalno-tehničkim i kadrovskim  jačanjem Uprave policije
 • nastaviti sa edukacijom i stručnim usavršavanje državnih službenika i namještenika
 • nastaviti sa razvojem i modernizacijom jedinstvenog informacionog sistema.u oblasti izdavanja i zamjene ličnih dokumenata, vođenja evidencija o prekršajima i naplatama kazni iz oblasti sigurnosti saobraćaja, i dr.

Ministarstvo pravosuđa i uprave će biti fokusirano na:

 • prevenciju i borbu protiv korupcije stvaranjem efikasnog normativnog okvira, te kadrovskim i tehničkim jačanjem Ureda za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona
 • doprinos reformi pravosuđa s ciljem povećanja efikasnosti pravosudnog sistema.
 • izgradnju neophodnih objekata gradskih/općinskih sudova
 • sanacija i opremanje gradskih/općinskih sudova
 • dodati…tužilaštvo…

Ministarstvo obrazovanja i nauke će fokusirati na:

 • poboljšanje kvaliteta predškolskog odgoja i obrazovanja
 • unapređenje osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja kroz izmjene Nastavnih planova i programa
 • izgradnju Tehnoloških centara u u srednjim školama na području svakog Gada/Općine u Tuzlanskom kantonu po uzoru na MSŠ Gračanica
 • početak izgradnje Kampusa Univerziteta u Tuzli
 • nastavku aktivnosti u vezi kupovine udžbenika učenicima Osnovnih škola i otvaranju Muzičke škole „Čestimir Dušek“

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice će:

 • nastaviti sa unapređenjem zaštite okoliša i planskog korištenja prirodnih resursa i prostora
 • raditi na pripremama izrade Prostornog plana Tuzlanskog kantona, obzirom da je postojeći predviđen za period 2005-2025
 • voditi aktivnosti vezano za realizaciju projekata „Energijske efikasnosti 200 javnih objekata“
 • voditi aktivnosti vezano za rekonstrukciju zgrade Vlade, takozvanu zgradu „Soda -So“

Ministarstvo finansija će:

 • efikasno i transparentno upravljati javnim finansijama u cilju ekonomskog razvoja i finansijske sigurnosti Kantona
 • pratiti porezne politike u nadležnosti Kantona
 • finansirati funkcije Kantona, te razvojne i druge fondova
 • raditi na očuvanje finansijske stabilnosti Budžeta TK, njegove likvidnosti i sposobnosti izvršenja značajno unaprijeđenog nivoa socijalnih i boračkih davanja

Ministarstvo privrede će se fokusirati na:

 • razvoj i jačanje konkurentnosti poslovnog sektora Tuzlanskog kantona, zasnovanog na savremenim pravcima razvoja te unapređenju poslovnog ambijenta olakšavajući privrednim subjektima da se usmjere ka progresivnom razvoju temeljenom na inovacijama,
 • programe podrške unapređenju poslovanja, konkurentnosti i inovativnosti privrednih subjekata sa područja Tuzlanskog kantona,
 • implementaciju značajnijih projekata u cilju poticanja cjelokupnog razvoja Kantona
 • nastavak implementacije INTERREG projekta „Pametne škole“

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja će prioritetno raditi na:

 • unapređenju turističke ponude kroz razvoj turističke infrastrukture i promociju Tuzlanskog kantona kao poželjne turističke destinacije
 • podizanju kvaliteta usluga u trgovini i njihovo usklađivanje sa standardima EU, naročito u zaštiti zdravlja i prava potrošača
 • podizanja kvaliteta proizvoda, njihovog brendiranja i kreiranja prepoznatljivosti, a sve u cilju podizanja konkurentnosti domaćih proizvoda kako na domaćem tako i na stranom tržištu
 • izradi planske dokumentacije JU Direkcija regionalnih cesta TK
 • pripremi dokumentacije za zajedničko djelovanje Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona sa višim nivoima vlasti u realizaciji strateških projekata izgradnje cestovne infrastrukture.
 • izgradnji prvih kilometara brze ceste/autoceste na području TK, te modernizacijih postojećih magistralnih/regionalnih pravaca
 • aktivnostima u vezi elektrifikacija glavnih željezničkih pruga na području TK
 • uspostavi Cargo centra, Gate III i parkinga na Međunarodnom aerodromu Tuzla
 • poboljšanju saradnje sa svim nivoima vlasti u FBiH u cilju razvoja saobraćajnih koridora višeg ranga cesta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će:

 • intenzivno raditi na unapređenju upravljanja prirodnim resursima radi ostvarivanja proizvodnje kvalitetnih i konkurentnih poljoprivrednih proizvoda
 • raditi na poboljšanju stanja postojeće vodne infrastrukture te uspostavljanju ekološki prihvatljivog i održivog upravljanja šumama i šumskim zemljištem.
 • završiti sanaciju brane i započinjanje aktivnosti na čišćenju i zaštiti hidroakomulacije Modrac
 • dodati stavku vezano za poticaje…

Ministarstvo zdravstva će biti fokusirano na sljedeće:

 • nastaviti aktivnosti na unapređenju i prevenciju zdravstvenog stanja stanovništva
 • omogućiti realizaciju mjera za osiguranje i provođenje zdravstvene zaštite od interesa za Tuzlanski kanton, koje direktno ili indirektno utiču na zdravlje, kao i mjere unapređenja zdravstvene zaštite i javnog zdravstva
 • nasataviti sa materijalno-tehničkim opremanjem zdravstvenih ustanova
 • posebno posvetiti pažnju za Uspostavu Centra urgentne medicine pri JZU UKC Tuzla, pokretanju procedura za nabavku mobilnog mamografa i procedure za uređenje akušerske klinike na JZU UKC Tuzla (apartmani za porodilje)
 • ukidanje premije zdravstvenog osiguranja (takozvane markice)

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak će svoje aktivnosti usmjeriti ka sljedećem:

 • Ministarstvo će u oblasti socijalne zaštite biti opredijeljeno da se u što većoj mjeri obezbijedi dostupnost i ujednačenost u ostvarivanju svih prava iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, prava koja su već regulisana federalnim i kantonalnim zakonom iz ovih oblasti
 • intenzivnije raditi na populacijkoj politici i izradi socijalne karte
 • u oblasti povratka aktivnosti Ministarstva će biti usmjerene na realizaciju programa, koji će povratnicima omogućiti siguran ostanak nakon njihovog povratka na prijeratna prebivališta, a raseljenim licima omogućiti povratak ili siguran i dostojanstven boravak u sadašnjem mjestu prebivališta
 • Ministarstvo će nastaviti sa aktivnostima i u 2023. godini za isplatu naknade porodiljama u prošlogodišnje iznosu, kao i aktivnostima u vezi jednokratne pomoći penzionerima
 • Otvorenje Centra za autizam „Meho Sadiković“

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 • ključni fokus će staviti na unapređenje uslova za razvoj djelatnosti kulture, zaštitu i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa, razvoj i bavljenje sportom, unapređenje politika prema mladima te provedbu strategije prema mladima
 • ubaciti aktivnosti i programe vezano za poticaj, podršku i sufinansiranje

Ministarstvo za boračka pitanja će biti fokusirano na:

 • donošenje novih i predlaganje izmjena i dopuna postojećih zakona i drugih propisa, te nastaviti zaštitu i poboljšanje položaja prava boraca i članova njihovih porodica, a što se posebno odnosi na provođenje utvrđenih dopunskih prava, sa posebnim akcentom na osiguranje zdravstvene zaštite, obrazovanje, školovanje i zapošljavanje, kao i socijalno zbrinjavanje istih, uvođenje u pravo na egzistencijalnu naknadu supruga umrlih boraca
 • dodati konkretne programe i zapošljavanje boračke populacije, pripravnički staž boračke populacije,….

Navedeni ekspoze se može predstaviti i u sažetom obliku kroz niz mjera koje se objektivno mogu realizovati u četvorogodišnjem periodu. Ja vam čvrsto obećavam da će Vlada dati svoj maksimum, a uvažene članove Skupštine TK molim za podršku u svim fazama njihove realizacije.

Radi se o sljedećim konkretnim projektima:

 1. Početak izgradnje Kampusa Univerziteta u Tuzli
 2. Uspostava Centra urgentne medicine pri JZU UKC Tuzla
 3. Energetska efikasnost/utopljavanje 200 javnih objekata na području TK
 4. Rekonstrukcija zgrade Vlade TK
 5. Izgradnja prvih kilometara brze ceste/autoceste na području TK, te modernizacija postojećih magistralnih/regionalnih pravaca
 6. Elektrifikacija glavnih željezničkih pruga na području TK
 7. Cargo saobraćaj na Međunarodnom aerodromu Tuzla
 8. Završetak sanacije brane i započinjanje aktivnosti na čišćenju i zaštiti hidroakomulacije Modrac
 9. Formiranje naučno-tehnoloških parkova u Tuzli i Živinicama
 10. Regulacija korita rijeka Spreče i Tinje
 11. Izgradnja objekata predškolskog obrazovanja u Sapni i Teočaku
 12. Izgradnja objekta Policijske uprave Živinice
 13. Izgradnja objekta Policijske uprave Tuzla (zgrada tužilaštva)
 14. Izgradnja objekta Općinskog Suda u Lukavcu
 15. Izgradnja objekta Općinskog Suda u Živinicama
 16. Izrada socijalne karte
 17. Izrada Populacijske politike Tuzlanskog kantona

Također, iznijeću vam i kratkoročne mjere i aktivnosti koje smo zajedno sa vama planirali realizovati u tekućoj 2023. godini, a to su:

 1. Pokretanje procedure za nabavku mobilnog mamografa
 2. Ukidanje plaćanja premije zdravstvenog osiguranja
 3. Pokretanje procedure za uređenje akušerske klinike na JZU UKC Tuzla (apartmani za porodilje)
 4. Nastavak mjera iz prethodne godine:
 5. materijalno-tehničko i kadrovskog jačanja Uprave policije
 6. isplata naknade porodiljama – 996.00 KM
 7. jednokratna pomoć penzionerima – 100,00 KM
 8. besplatni udžbenici za sve osnovce
 9. Otvaranje i puštanje u funkciju objekata:
 10. Centar za autizam “Meho Sadiković” Tuzla
 11. Muzička škola “Čestmir Dušek” Tuzla
 12. Gate III/Parking na Međunarodnom aerodromu Tuzla
 13. Poboljšanje statusa boračke populacije: Usklađivanje zakona i uvođenje u pravo na egzistencijalnu naknadu supruga umrlih boraca
 14. Maturalni poklon za uspješan kraj i novi početak: Jednokratna novčana pomoć maturantima radi pripreme za maturu
 15. Ulaganje u nauku: Podrška naučno-istraživačkom radu – 1 milion KM
 16. Kapitalni projekti:
 17. PU Živinice (kupovina zemljišta i projektovanje)
 18. PU Tuzla (kupovina objekta i projektna dokumentacija)
 19. Zgrada Vlade (izrada glavnog projekta)
 20. Kampus UNTZ (projektna dokumentacija i projektovanje)
 21. Sud u Lukavcu ( provjeriti planirane aktivnosti)
 22. Urgentni centar pri UKC (projektna dokumentacija)
 23.  Sufinansiranje nabavke fiskalnih kasa za novoosnovana preduzeća i obrte ???
 24.  Ured za borbu protiv korupcije: Izrada Registra

Na osnovu prezentiranog ekspozea i predloženog sastava Vlade Tuzlanskog kantona, želim vas zamoliti za podršku i pozvati da zajedničkim radom doprinesemo ostvarenju zacrtanih programskih ciljeva i zadataka te tako doprinesemo stabilizaciji i progresu razvoja Tuzlanskog kantona.