Kandidatske liste SDA i Koalicija “ZAJEDNO ZA BIH” za Opće izbore 2018. godine u Bosni i Hercegovini

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE – BOŠNJAČKI ČLAN

1 ŠEFIK DŽAFEROVIĆ

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

IZBORNA JEDINICA 1 (UNSKO-SANSKI KANTON I KANTON 10)

1 ŠEMSUDIN DEDIĆ
2 SENADA HALKIĆ
3 SENAD KAJDIĆ
4 ALMA TULEK
5 IBRAHIM VELIĆ

IZBORNA JEDINICA 2 (HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON I ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON)

1 EDIN MUŠIĆ
2 MUNEVERA TINJAK
3 BEKIR ISAKOVIĆ
4 ADIL ŠUTA
5 MUMBERA BERBEROVIĆ
6 AHMET KLARIĆ
7 EDIN IDRIZOVIĆ
8 IZA PILAV

IZBORNA JEDINICA 3 (BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON/GORAŽDE I KANTON SARAJEVO)

1 DENIS ZVIZDIĆ
2 ALMA ČOLO
3 SAFET KEŠO
4 EMIR HADŽIHAFIZBEGOVIĆ
5 AMRA MEMIĆ-SERDAREVIĆ
6 FEHIM PLEH
7 FIKRETA NAZIFOVIĆ
8 HAJRUDIN GRABOVICA

IZBORNA JEDINICA 4 (ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON I SREDNJOBOSANSKI KANTON)

1   NERMIN MANDRA
2   AMIRA SKAKA
3   ŠEMSUDIN MEHMEDOVIĆ
4   ZIJAD KRNJIĆ
5   FAHRETA RIBO
6   NEZIR PIVIĆ
7   DŽEVAD AGIĆ
8   NINA BUNJEVAC SALKIĆ
9   ALTIJANA MAMELEDŽIJA
10 HALID GENJAC

IZBORNA JEDINICA 5 (POSAVSKI KANTON, TUZLANSKI KANTON I BRČKO DISTRIKT BIH )

1   SAFET SOFTIĆ
2   ADVIJA ČAUŠEVIĆ
3   AMIR FAZLIĆ
4   ZIJAD DŽAFIĆ
5   DEVLA BARAKOVIĆ
6   SAMRA ŠEĆIĆ
7   IRFAN HALILAGIĆ
8   HALIL JAHIĆ
9   INDIRA DURMIĆ
10 JUSUF HODŽIĆ

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH IZ REPUBLIKE SRPSKE

IZBORNA JEDINICA 1 (BANJA LUKA, PRIJEDOR, KRUPA NA UNI, NOVI GRAD, KOZARSKA DUBICA, GRADIŠKA, LAKTAŠI, SRBAC, PRNJAVOR, PETROVAC, OŠTRA LUKA, ČELINAC, ISTOČNI DRVAR, RIBNIK, MRKONJIĆ GRAD, JEZERO, KNEŽEVO, KOTOR VAROŠ, ŠIPOVO, KUPRES (RS) I KOSTAJNICA)

1 MENSUR ISLAMOVIĆ
2 LEJLA BUZA
3 AHMET ČIRKIĆ
4 SELIM EKIĆ
5 ZEKIJA ĆEMAN
6 EMSAD PUŠKAR
7 INES AVDIĆ-ČAUŠEVIĆ
8 MIRNES BAJRIĆ

IZBORNA JEDINICA 2 (DOBOJ, BIJELJINA, DERVENTA, BROD, VUKOSAVLJE, ŠAMAC, DONJI ŽABAR, MODRIČA, PELAGIĆEVO, PETROVO, LOPARE, UGLJEVIK, TESLIĆ I BRČKO DISTRIKT BIH)

1 ADIL OSMANOVIĆ
2 SENIJA BUBIĆ
3 MIHNET OKIĆ
4 ELVIR HADŽIOMEROVIĆ
5 DŽENANA OSMANBAŠIĆ
6 MAIDA IBRAHIMOVIĆ
7 ŠABAN SIVIĆ
8 SENAD BEČIĆ

IZBORNA JEDINICA 3 (TREBINJE, OSMACI, ZVORNIK, ŠEKOVIĆI, VLASENICA, BRATUNAC, SREBRENICA, SOKOLAC, HAN PIJESAK, ISTOČNA ILIDŽA, ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, TRNOVO (RS), PALE (RS), ROGATICA, VIŠEGRAD, ISTOČNI MOSTAR, NEVESINJE, KALINOVIK, GACKO, FOČA (RS), NOVO GORAŽDE, ČAJNIČE, RUDO, BERKOVIĆI, LJUBINJE, BILEĆA I MILIĆI)

1 ADIB ĐOZIĆ
2 SUBHIJA IBRAHIMOVIĆ
3 DŽEVAD MAHMUTOVIĆ
4 ELMEDIN BOŠNJAK
5 MUŠKA BEGIĆ
6 MUJO HADŽIOMEROVIĆ
7 NUSRET TARABIĆ
8 AIDA CAKOR


PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

IZBORNA JEDINICA 1 (VELIKA KLADUŠA, CAZIN, BIHAĆ, BOSANSKA KRUPA, BUŽIM, BOSANSKI PETROVAC, SANSKI MOST I KLJUČ)

1   ASIM KAMBER
2   ERNA HUSETIĆ
3   HUSEIN ROŠIĆ
4   HAMDIJA ABDIĆ
5   ĐENANA MEDIĆ
6   ESAD BAŠAGIĆ
7   DAMIR HODŽIĆ
8   VILDANA JOGIĆ
9   EMIRA TALIĆ
10 HUSNIJA KUDIĆ
11 INDIRA ĐONLIĆ
12 ZIJAD NANIĆ
13 JASMINA TEVŠIĆ
14 ADIS HAMZIĆ

IZBORNA JEDINICA 2 (ODŽAK, DOMALJEVAC – ŠAMAC, ORAŠJE, GRADAČAC, DOBOJ ISTOK, GRAČANICA I BRČKO DISTRIKT BiH(birači upisani u Centralni birački spisak za glasanje u Federaciji BiH))

1 RAHIM GADŽIĆ
2 SEMRA BEĆIROVIĆ
3 FADIL IMŠIROVIĆ
4 SENAD OSMANOVIĆ
5 NIHADA OKANOVIĆ
6 ADMIR KAVAZOVIĆ
7 ARMIN BEGOVIĆ
8 LEJLA DERVIŠEVIĆ

IZBORNA JEDINICA 3 (LUKAVAC, SREBRENIK, TUZLA I ČELIĆ)

1   IBRAHIM ZUKIĆ
2   SAMIRA BEGIĆ
3   SALKO ZILDŽIĆ
4   SAMILA ZEJĆIROVIĆ
5   ISMET OSMANOVIĆ
6   ALMA FEJZIĆ
7   HARIS MEHMEDOVIĆ
8   SALKO BUKVAREVIĆ
9   FAHRETA BRAŠNJIĆ
10 ABDEL ĐOZIĆ
11 AMILA BEĆIROVIĆ
12 MUJO JUSIĆ

IZBORNA JEDINICA 4 (TEOČAK, BANOVIĆI, ŽIVINICE, KALESIJA, SAPNA I KLADANJ)

1 DENIJAL TULUMOVIĆ
2 MEDINA HAMIDOVIĆ
3 ENVER JUKANOVIĆ
4 BENJAMIN NUKIĆ
5 FAHZETA VALJEVAC
6 NEHRA LUGAVIĆ
7 EDIS ŠARIĆ
8 SALIM HUSEJNOVIĆ
9 EDITA MAZIĆ

IZBORNA JEDINICA 5 (DOBOJ JUG, TEŠANJ, MAGLAJ, ŽEPČE, ZAVIDOVIĆI, ZENICA I USORA)

1   MIRALEM GALIJAŠEVIĆ
2   ADISA KOKIĆ-HINOVIĆ
3   MENSUR SINANOVIĆ
4   SUAD KAKNJO
5   BELMA POJSKIĆ
6   IBRAHIM PLANČIĆ
7   JASMIN DEVEDŽIĆ
8   BERINA ALIČIĆ-HODŽIĆ
9   ARMINKA MEMIŠEVIĆ
10 SUVAD HADŽIĆ
11 AMIRA FEJZIĆ

IZBORNA JEDINICA 6 (KAKANJ, VAREŠ, OLOVO, VISOKO I BREZA)

1 MIRSAD ZAIMOVIĆ
2 JASMINKA IBRIŠIMOVIĆ
3 MIRZA GANIĆ
4 MUAMER SALKIĆ
5 SANELA KAIKČIJA
6 SENAD SELIMOVIĆ
7 AMIR KULAGLIĆ
8 ADINA SALČINOVIĆ
9 MERSIHA SARAĆ

IZBORNA JEDINICA 7 (HADŽIĆI, ILIDŽA, NOVI GRAD SARAJEVO, TRNOVO (FBIH), PALE (FBIH), FOČA (FBIH) I GORAŽDE)

1    ELDAR ČOMOR
2   AIŠA ĆENANOVIĆ
3   ADNAN EFENDIĆ
4   MENSUD BOROVIĆ
5   MELIKA ŠARIĆ
6   MUHAREM ŠABIĆ
7   ELVIR KAZAZOVIĆ
8   MELIHA FAZLIĆ
9   ANELA ŠILJEVIĆ
10 NIJAZ MRAKOVIĆ
11 NEJRA ĆOSIĆ

IZBORNA JEDINICA 8 (JAJCE, DOBRETIĆI, DONJI VAKUF, TRAVNIK, BUGOJNO, GORNJI VAKUF – USKOPLJE, NOVI TRAVNIK, VITEZ, BUSOVAČA, FOJNICA, KISELJAK I KREŠEVO)

1   MELIKA MAHMUTBEGOVIĆ
2   MIRSAD PECO
3   SENAD MAŠETIĆ
4   BAJRO MAKIĆ
5   HALIMA CRNICA
6   ADVAN AKELJIĆ
7   ELDIN DELIĆ
8   ALBINA BRAJIĆ
9   ADISA MUJIĆ
10 RAMIZ MEŠA
11 ŠAHZA KARAHODŽIĆ
12 REFIK POPARIĆ
13 VEHIDA SULJIĆ
14 JASMIN PANDŽO

IZBORNA JEDINICA 9 (PROZOR – RAMA, JABLANICA, KONJIC, GRAD MOSTAR, ČITLUK, ČAPLJINA, NEUM, STOLAC I RAVNO)

1   OSMAN ĆATIĆ
2   ELVIRA DILBEROVIĆ
3   SALMIR KAPLAN
4   SALEM MARIĆ
5   MAJRA DAUTBEGOVIĆ
6   ŠEFIK ALIHODŽIĆ
7   AHMET BALJIĆ
8   ALAUDINA BOŠKAILO
9   ĐEMILA GABRIEL
10 SEMIR HATIĆ
11 HATIDŽA HEJUB
12 ZIJAT MUŠIĆ
13 NERMA ČOLAKOVIĆ-PRGUDA

IZBORNA JEDINICA 11 (ILIJAŠ, VOGOŠĆA, CENTAR SARAJEVO, STARI GRAD SARAJEVO I NOVO SARAJEVO)

1 ASIM SARAJLIĆ
2 SEBIJA IZETBEGOVIĆ
3 TAŠO DACIĆ
4 AMOR MAŠOVIĆ
5 KENELA ZUKO
6 MUHAMED KOZADRA
7 AMAR DOVADŽIJA
8 ALMIRA ĆOSIĆ AVDIĆ
9 ANERA KESTENDŽIĆ
10 BERMINKA HRELJA
11 EDIN MIRVIĆ

IZBORNA JEDINICA 12 (DRVAR, BOSANSKO GRAHOVO, GLAMOČ, LIVNO, KUPRES (FBIH) I TOMISLAVGRAD)

1 VELDANA HADŽIĆ
2 REDŽEP VELAGIĆ
3 SMAJIL CACAN
4 SABINA ĆUPO
5 SELMIRA ČORBEG


PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI REPUBLIKE SRPSKE (KOALICIJA “ZAJEDNO ZA BIH”)

1 RAMIZ SALKIĆ

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE (KOALICIJA “ZAJEDNO ZA BIH”)

IZBORNA JEDINICA 1 (KRUPA NA UNI, NOVI GRAD, KOZARSKA DUBICA, PRIJEDOR, OŠTRA LUKA I KOSTAJNICA)

1   SENAD BRATIĆ
2   ANITA HODŽIĆ
3   ELVEDIN HAMZIĆ
4   SABAHUDIN MUSIĆ
5   FERIDA MUJADŽIĆ
6   AZRA AVDAGIĆ
7   EFRAIM PODINOVIĆ
8   OMER VELADŽIĆ
9   IVANA LOVRIĆ
10 FADIL SOFTIĆ
11 AZRA MURATOVIĆ
12 MESUD TRNJANIN

IZBORNA JEDINICA 2 (GRADIŠKA, LAKTAŠI, SRBAC I PRNJAVOR)

1 SALKO BRNJAK
2 SELMA IRIŠKIĆ
3 ESED SEJKIĆ
4 MESUD DUDAKOVIĆ
5 SENADA MEŠIĆ
6 AMELA SADIKOVIĆ
7 NERMIN KUNIĆ
8 MUSTAFA KLOKIĆ
9 TEHVIDA SPAHIĆ-DINDIĆ

IZBORNA JEDINICA 3 (BANJA LUKA, PETROVAC, ČELINAC, ISTOČNI DRVAR, RIBNIK, MRKONJIĆ GRAD, JEZERO, KNEŽEVO, KOTOR VAROŠ, ŠIPOVO I KUPRES (RS))

1   MUNEVER ALAGIĆ
2   SENADA MUHURDAREVIĆ
3   MIRUDIN DUGONJIĆ
4   ŠEVAL RIBIĆ
5   AMELA TALIĆ
6   SABINA MEMIĆ
7   ADIS ZDENAC
8   IRFAN ĐELIĆ
9   ZINETA ŠEHOVIĆ
10 SENADIN HALILOVIĆ
11 AIDA MUŠANOVIĆ
12 SAMIN MUŠANOVIĆ

IZBORNA JEDINICA 4 (DERVENTA, BROD, VUKOSAVLJE I MODRIČA)

1 FADIL SEJDIĆ
2 EDINA ŽILIĆ
3 ANA KRIŽAN
4 HARIS HADŽIDEDIĆ
5 DŽENISA ŽEPČAN PILIPOVIĆ
6 AZEM TURSIĆ
7 ALMEDINA OMEROVIĆ
8 ENVER MUJKIĆ
9 ANICA JOZIĆ

IZBORNA JEDINICA 5 (DOBOJ, PETROVO, TESLIĆ I STANARI)

1    SEVLID HURTIĆ
2   ADVIJA MUSTAFIĆ
3   KASIM SALKIĆ
4   MIRALEM KIKIĆ
5   NIRMELA JANKOVIĆ
6   FEHRAT OSMANBEGOVIĆ
7   SEJDO ZUKANOVIĆ
8   LJILJANA DEJANOVIĆ
9   JASMINA HASIĆ
10 MEHO OSMIĆ
11 MERIMA HADŽIĆ

IZBORNA JEDINICA 6 (ŠAMAC, DONJI ŽABAR, PELAGIĆEVO, BIJELJINA, LOPARE, UGLJEVIK I BRČKO DISTRIKT BIH – (birači koji su registrovani za glasanje u Republici Srpskoj))

1    SAMIR BAĆEVAC
2   MELIHA HUSKIĆ
3   ELVIR ŠEHIĆ
4   MIJO PERKUNIĆ
5   MIRSADA ĐEZIĆ
6   ASMIRA HALILOVIĆ
7   EMIR MUSLI
8   RASIM SMAJLOVIĆ
9   JOVANA STIPIĆ
10 ŽELJKO STIPIĆ
11 FATIMA MUSTAFIĆ
12 IVO BOŠNJAK

IZBORNA JEDINICA 7 (OSMACI, ZVORNIK, ŠEKOVIĆI, VLASENICA, BRATUNAC, SREBRENICA I MILIĆI)

1    EDIN RAMIĆ
2   BEGIJA SMAJIĆ
3   SAMIR PALIĆ
4   AZIR OSMANOVIĆ
5   NIZAMA SEJMENOVIĆ
6   MERSAD MEHMEDOVIĆ
7   MIRZA SARAČEVIĆ
8   ALISA SALIHOVIĆ
9   MIRELA HODŽIĆ
10 ĆAZIM JUSUPOVIĆ
11 MARIZELA AHMETOVIĆ
12 DŽEVAD GALJIĆ

IZBORNA JEDINICA 8 
(SOKOLAC, HAN PIJESAK, ISTOČNA ILIDŽA ISTOČNI STARI GRAD, ISTOČNO NOVO SARAJEVO, TRNOVO (RS), PALE (RS) I ROGATICA)

1 MUHAMED DUGALIJA
2 SEVDA SUBAŠIĆ
3 EDIN KONAKOVIĆ
4 JASMIN KOMARICA
5 BELMA DURIĆ

IZBORNA JEDINICA 9 (VIŠEGRAD, ISTOČNI MOSTAR, NEVESINJE, KALINOVIK, GACKO, FOČA (RS), NOVO GORAŽDE, ČAJNIČE, RUDO, BERKOVIĆI, LJUBINJE, BILEĆA I TREBINJE)

1    IZET ALIHODŽIĆ
2   ŠERIFA OMERBAŠIĆ
3   IBRAHIM DRLJEVIĆ
4   ADMIR BORČAK
5   NERMINA KADRIĆ
6   REDŽEP JELAČIĆ
7   FERID KADRISPAHIĆ
8   KASEMA MAŠIĆ
9   AMELA VUKOTIĆ
10 HALID ČUSTOVIĆ
11 ZIBICA HABUL
12 RAMIZ SADŽAK


SKUPŠTINE KANTONA

SKUPŠTINA KANTONA 1 – UNSKO-SANSKI KANTON

1   ALMIN HANDANAGIĆ
2   ZINAJDA HADŽIĆ
3   HADIS JUSIĆ
4   MEHMED MAHMIĆ
5   NAJLA MURATOVIĆ
6   ASMIR ĆUFUROVIĆ
7   JASMIN MUSIĆ
8   BERNADA JUKIĆ-KLIČIĆ
9   ISMETA BAJRIĆ
10 ARIF CINAC
11 INES DELIĆ
12 SENAD KLJAJIĆ
13 ANITA IBRADŽIĆ
14 NIJAZ HUŠIĆ
15 EDIN BAŠAGIĆ
16 BELMA MUSTEDANAGIĆ
17 SAMIR JUSIĆ
18 SANELA ŠARIĆ
19 MURIS HALKIĆ
20 MIRSAD JUSIĆ
21 SEDIJA CINAC
22 HUSE BEHREM
23 SEMRA PAJAZETOVIĆ
24 SANEL MAHIĆ
25 ASIM HADŽALIĆ
26 EMINA HUSIČIĆ
27 IBRO REKIĆ
28 REJHANA SARAČEVIĆ
29 RAMIZ RUŽNIĆ
30 DŽEVAD MALKOČ
31 EDITA DEDIĆ
32 MIRNES ALAGIĆ
33 SUBHA DŽAFIĆ
34 SAMIR SEDIĆ
35 ĆAMIL ČUTURIĆ

SKUPŠTINA KANTONA 2 – POSAVSKI KANTON

1   ANES OSMANOVIĆ
2   VEDRANA NIŠLIĆ
3   ALIJA KUSUR
4   MEHMED MEMIŠEVIĆ
5   NASIHA TORIĆ
6   ENES SALKANOVIĆ
7   DERVIŠ ŠAĆIROVIĆ
8   MAIDA EMIĆ
9   LEJLA MUSLIĆ
10 KENAN DELIĆ
11 EDITA PUZIĆ
12 MIRZA HADŽIOMEROVIĆ
13 ALISA MUJANOVIĆ
14 MIRALEM PURAN
15 AHMER ŠKRIJELJ
16 EMINA SALKIĆ
17 KEMAL PLAVIĆ

SKUPŠTINA KANTONA 3 – TUZLANSKI KANTON

1   BEGO GUTIĆ
2   ZUMRA BEGIĆ
3   FAHRUDIN SKOPLJAK
4   HASIBA KURTIĆ
5   SUVADA DŽUZDANOVIĆ
6   BAHRUDIN AHMETAGIĆ
7   MUAMER ZUKIĆ
8   DAMIR ŠIŠIĆ
9   AMRA IBRIŠIMOVIĆ
10 MIDHAT ČAUŠEVIĆ
11 FAHRETA SOFTIĆ
12 FAHIR ZUKIĆ
13 HANKA MEHANOVIĆ
14 ŠEKIB UMIHANIĆ
15 SRĐAN MIĆANOVIĆ
16 IVANA ČAMDŽIĆ
17 NERMIN KURALIĆ
18 MERIMA MRAHOROVIĆ
19 MIRALEM MEŠANOVIĆ
20 ASMIR HUSEJNOVIĆ
21 SELMA TRAKIĆ
22 EMIR RAZIĆ
23 SADIKA PROHIĆ
24 HASAN FEHRATOVIĆ
25 BAKIR MULAHALILOVIĆ
26 JASMINA SLAMNIK
27 BESIM SALKIĆ
28 EDISA ŠLJIVIĆ
29 RASIM OMEROVIĆ
30 EDIS NURKOVIĆ
31 JASMINA BIBERKIĆ
32 BERIZ SAKIĆ
33 MINELA AGIĆ
34 AMEL NUHANOVIĆ
35 HASAN BEŠIĆ
36 LEJLA KAPLAN
37 EMIR JUNUZOVIĆ
38 SANITA BAJRAMOVIĆ
39 HALID HADŽIĆ
40 EDAH ŠADIĆ

SKUPŠTINA KANTONA 4 – ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

1   HIMZO SMAJIĆ
2   SELVEDINA SARAJLIĆ-SPAHIĆ
3   RAMO PIVIĆ
4   SEJAD ZAIMOVIĆ
5   EMIRA DRNDA-ČIČEKLIĆ
6   FAHRUDIN ČOLAKOVIĆ
7   JASMIN DUVNJAK
8   MIRELA MATEŠA BUKVA
9   AMIRA HADŽIĆ
10 ĆAZIM HUSKIĆ
11 ALMA KAMENJAŠ
12 VEDAD JUSIĆ
13 ENESA PIRO-BEDAKOVIĆ
14 ELDIN HOZIĆ
15 MIRNES BAŠIĆ
16 EMINA TOPALOVIĆ-ČOBO
17 KEMAL MUŠINBEGOVIĆ
18 HANA AHMETSPAHIĆ
19 FARUK HODŽIĆ
20 MIRNES BURKIĆ
21 EMINA HUSEINAGIĆ
22 AMIR ISMIĆ
23 ALMA HARAČIĆ
24 ALIJA TOKMIĆ
25 MUSTAFA TUTMIĆ
26 EMINA JUSIĆ
27 ADIS BEKRIĆ
28 DINKA MURATOVIĆ
29 MALIK EJUBOVIĆ
30 AMAR NUHAN
31 AJLA ČIŠIJA
32 MUAMER ŠKALJO
33 UMIHANA KRLIČEVIĆ OMEROVIĆ
34 SEAD BOLIĆ
35 EMIR DŽAFIĆ
36 EDINA KARAHASANOVIĆ
37 DŽEMIL ZUBAČA
38 ERNA DOGLOD
39 IZET BABIĆ
40 SAMIR BAJRIĆ

SKUPŠTINA KANTONA 5 – BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

1   AIDA OBUĆA
2   MIRSAD ŽUGA
3   NIJAZ MUSIĆ
4   ALMA DELIZAIMOVIĆ
5   NEDIM PRŠEŠ
6   ADIS AGOVIĆ
7   AIDA CRNČALO
8   RAMIZ RIDŽAL
9   DŽENITA SPAHOVIĆ
10 MUSTAFA KURTOVIĆ
11 VERNESA HUBANIĆ
12 KENAN KANLIĆ
13 ELMA TURULJA
14 EMIR DRECA
15 ENIZ HALILOVIĆ
16 AMINA ŽIGO
17 EKREM KARAUZOVIĆ
18 AHMEDINA HODO
19 NEDIM KUNOVAC
20 MAJDA OMEROVIĆ
21 HADISA MEŠIĆ-KAMENICA
22 DŽEMO ČAVRK
23 EMINA MAŠIĆ
24 ŠEMSO FERHATOVIĆ
25 SALEM KUNOVAC
26 ELVEDINA KADRIĆ
27 KEMAL HALILOVIĆ
28 ALDIJANA DRAKOVAC
29 MUSTAFA GECA
30 FARUK PAŠOVIĆ

SKUPŠTINA KANTONA 6 – SREDNJOBOSANSKI KANTON

1   TAHIR LENDO
2   MELISA MUSA ŠIJAK
3   AMIR ŠEČIBOVIĆ
4   AMER MRAKO
5   NEDŽADA TOLJA
6   MUHAREM GRABUS
7   SEDŽAD MILANOVIĆ
8   IRMA ČORBIĆ
9   ZIJADA SALIHAGIĆ
10 ELVEDIN MUŠANOVIĆ
11 ALDINA ĐULOVIĆ
12 NEDŽAD ORMAN
13 SUBHA AGIĆ-HABIB
14 ALAGA HODŽIĆ
15 AIDA OTUZBIR
16 INDIRA MEHIĆ-ČEJVAN
17 HARIS RUJANAC
18 VAHIDA SOFTIĆ
19 SAUDIN FEJZIĆ
20 IBRAHIM SALKICA
21 ŠEJLA VITEŠKIĆ
22 DENIS ZJAJO
23 EDINA BRKIĆ
24 ADIS MAŠIĆ
25 JASMIN HRNJIĆ
26 AMRA BATAK
27 MUJO TRAKO
28 MUBINA ŽUŽIĆ
29 FAHRUDIN MELIĆ
30 EMIR AŠČIĆ
31 ŠEFIKA BAJRIĆ
32 ADNAN ZOLOTA
33 ADMIRA DIZDAR
34 ADNAN BAŠIĆ
35 ALIJA FILAN

SKUPŠTINA KANTONA 7 – HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

1   ŠERIF ŠPAGO
2   IRMA MEMIDŽAN
3   AJDIN TELETOVIĆ
4   ELVEDIN GRCIĆ
5   ALISA HAJDAROVIĆ
6   EDIS DŽINO
7   AMIR ŠELO
8   MEJRIMA HASIĆ
9   ALMA BUDIM-HONDO
10 HARIS BALJIĆ
11 NERMANA BUBALO
12 AJMAN ŠOŠE
13 EDINA DURANOVIĆ
14 ESAD POBRIĆ
15 DŽAFER ALIĆ
16 ZEDINA ŠERO
17 ADNAN FALADŽIĆ
18 SADETA ZLOMUŽICA
19 NEDŽAD MAKSUMIĆ
20 EMIR MURATOVIĆ
21 EDNA DELALIĆ
22 SENAD SULJIĆ
23 AMNA ŠETKA
24 ALIJA ŠUNJE
25 ALIJA ĐULIĆ
26 HATIDŽA GOLOŠ
27 ISMAR RIBIĆ
28 ALMIRA BALJIĆ
29 RAŠID HADŽOVIĆ
30 SEDIN HONDO
31 AMRA SARIĆ
32 SINAN CRNOMEROVIĆ
33 SANELA KUKO
34 MIRSAD BREKALO
35 HARIS ŠABANOVIĆ

SKUPŠTINA KANTONA 9 – KANTON SARAJEVO

1   SEMIR EFENDIĆ
2   JASMINA BIŠĆEVIĆ-TOKIĆ
3   MIRZA ČELIK
4   ALJOŠA ČAMPARA
5   AMRA HASAGIĆ
6   MAHIR DEVIĆ
7   SABAHUDIN DELALIĆ
8   ADMELA HODŽIĆ
9   SMILJANA VITEŠKIĆ
10 HAMED ALJOVIĆ
11 SAMRA ĆOSOVIĆ-HAJDAREVIĆ
12 HAZIM BAHTANOVIĆ
13 SENIJA MILIŠIĆ
14 SENAD HASANSPAHIĆ
15 HARIS ZAHIRAGIĆ
16 RIJANA JUSUFBEGOVIĆ
17 DŽEMO TUCAK
18 IRMA DŽEVLAN
19 ADI KALEM
20 MUAMER BANDIĆ
21 VANJA VUKOVIĆ
22 MIRSAD HOŠIĆ
23 AZRA MUZUR
24 MUNIR GAKOVIĆ
25 BEGO SELIMOVIĆ
26 NERMANA ZAJMOVIĆ
27 ALDIN TINJAK
28 EMINA MEKIĆ
29 ZAKIR IMAMOVIĆ
30 HARIS GUDIĆ
31 SVJETLANA LATČUK
32 JASMIN SMJEČANIN
33 EZREMA BOŠKAILO
34 ANEL BUMBULOVIĆ
35 ADNAN ČORBO
36 SEMIHA LJUCA

SKUPŠTINA KANTONA 10 – LIVANJSKI KANTON

1   HIKMET HODŽIĆ
2   ŠERIFA ĐUGUM
3   JASENKO TUFEKČIĆ
4   ARIF KOVAČEVIĆ
5   DANIJELA ĆEFO
6   TALE UGARAK
7   NASKO ZAHIROVIĆ
8   AMELA SALTAGA
9   SELMA BAŠIĆ
10 ANER SELIMOVIĆ