GO SDA Tuzla: Vodimo pozitivnu kampanju i imamo plan za bolju Tuzlu

Danas je Gradski odbor SDA Tuzla organizovao press konferenciju na kojoj je data ocjena dosadašnjeg toka kampanje i predstavljena Izborna platforma – PLAN ZA BOLJU TUZLU.

U ime Gradskog odbora SDA Tuzla javnosti su se obratili: predsjednik GO i predsjednik Izbornog štaba, Salko Zildžić i nosilac liste SDA za Gradsko vijeće Tuzle, prof. dr. Zijah Rifatbegović.

Predsjednik Izbornog štaba, Salko Zildžić naglasio je da SDA vodi pozitivnu kampanju i da u protekle dvije sedmice nije organiziran niti jedan skup kojim bi se ugrozilo zdravlje stanovništva, kako birača, tako i kandidata, članova i aktivista stranke. Težište su prenijeli na online medije, uključujući i društvene mreže, gdje je građanima dostupna cjelovita verzija Izborne platforme.

”Stranka demokratske akcije želi da proširi okvir iz čije perspektive se definiše Tuzla. To je novi okvir u koji će stati i prigradske mjesne zajednice, u kojima žive djeca ništa manje vrijedna od gradske djece, a u kojima stanovnici imaju i kulturne i obrazovne i vjerske potrebe”, naglasio je Zildžić. Dalje je naveo sljedeće, ”dok se na vrhu sadašnje Gradske uprave sanja o još jednoj dizajnerskoj pasareli preko južne saobraćajnice, a preko koje će u godini preći najviše hiljadu ljudi, djeca u Slavinovićima svakodnevno prelaze preko nesigurnog mosta da bi došli do škole. Bezbroj sličnih primjera u prošlom sazivu Gradskog vijeća predstavili smo putem našim vijećničkih pitanja i inicijativa, ali one nisu dobile prolaz samo zato što ih predlaže SDA”. Potrebno je promijeniti dosadašnju praksu u kojoj se za sve važne procese u gradu pitaju jedan ili dva čovjeka. Tuzli je potrebna promjena i upravo je to glavna poruka slogana ”Jača SDA – bolja Tuzla”, kazao je između ostalog predsjednik Izbornog štaba SDA Tuzla, Salko Zildžić u obraćanju novinarima.

Nosilac liste koju čini 35 kandidata, vanredni prof. dr. Zijah Rifatbegović, detaljnije je upoznao javnost o strateškim ciljevima Izborne platforme. ”Izborna paltforma je plan za svrsishodnije korištenje budžetskih sredstava i promjenu prioriteta kapitalnih ulaganja u korist građana, a što bi trebalo rezultirati ubrzanim ekonomskim razvojem, temeljenom na kombinovanju savremenih tehnologija i poslovnih trendova sa tradicijom energetske, mašinske, elektro i građevinske industrije, te krajnje racionalnim i ekološki održivim upravljanjem prirodnim resursima Grada i okoline”, akcentirao je prof. dr. Rifatbegović. Izborna platforma uključuje i projekte koji će doprinijeti razvoju mogućnosti za mlade, njihovo privatno i poslovno ostvarenje, potom za podršku opstanku i oživljavanju starih zanata kao potpore za dalji razvoj turizma uže gradske jezgre, efikasnijeg rješavanja problema zagađenja zraka, ravnomjernog urbanog razvoja Tuzle u svim njenim mjesnim zajednicama, zaštitu imovine i ljudi. ”SDA ima plan za mnogo efikasniju, racionaliziranu Gradsku upravu usmjerenu na građanina, uključenog u proces utvrđivanja ciljeva urbanog, komunalnog, kulturnog, sportskog, obrazovnog i socijalnog razvoja”, istakao je nosilac liste SDA Tuzla, prof. dr. Zijah Rifatbegović .

Osvrnuo se i na ponovno obustavljanje elektivnog operativnog hirurškog programa u UKC-u Tuzla:

– Mišljenja sam da je ta odluka donešena bez kosultacije sa kriznim štabovima na TK, sa kriznim štabovima Kliničkog centra Tuzla i zasigurno u budućnosti treba uzeti u obzir da kod donošenja takvih odluka treba konsultovati medicinske profesionalce. Ja poštujem zdravstvenu administraciju ali ja se bavim kao većina mojih kolega liječenjem bolesnika i to nama djeluje teško prihvatljivo. Moratorij na tu odluku ja bih skratio ili bih stvorio uslove da se ta odluka proširi na one zdravstvene usluge koje bi mogli obavljati u ovom periodu . Što se tiče onkoloških bolesnika, niti jedan takav bolesnik nema na listi čekanja na Klinici za hirurgiju. Sve klinike na UKC-u Tuzla primaju i zbrinjavaju onkološke bolesnike i to smo radili svo vrijeme pandemije i tako ćemo nastaviti i dalje. Odluku treba preispitati i moratorijum na tu odluku treba skratiti to je sigurno. Ja se nadam da će se ubuduće takve odluke donositi nakon temeljnih analiza i da sigurno ovaj kontrolirani elektivni program ne ugrožava trenutno epidemiološko stanje u Tuzlanskom kantonu – kazao je nosilac liste SDA Tuzla, načelnik Klinike za hirurgiju UKC-a Tuzla prof.dr. Zijah Rifatbegović.

SDA želi da Tuzla u narednim godinama postigne mnogo više i bolje. Da izraste u demokratičan, human, urban, socijalno uključiv i prosperitetan ambijent ugodnog življenja. Znamo kako to učiniti. Glasajte za SDA – glasajte za bolju Tuzlu, poručeno je sa press konferencije.