Federalno ministarstvo za pitanja boraca daje punu podršku borcima povratnicima

Održan je sastanak federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilčkog rata Doc. dr. Salke Bukvarevića sa borcima povratnicima, odnosno predstavnicima kancelarija za pružanje pravne pomoći boračkim kategorijama iz općina Prijedor, Srebrenica, Foča, Modriča, Zvornik, Kotor Varoš i Milići.

Istaknuto je na sastanku, da je ministar Bukvarević izbrisao entitetsku granicu. Naime za ministarstvo je samo bitno da smo borci, da smo branili Bosnu i Hercegovinu i da smo državljani Bosne i Hercegovine i svi mi možemo aplicirati na sve transfere federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata – istakli su borci povratnici.

Borci povratnici su iskazali putu podršku opredjeljenosti ministra Bukvarevića u realizaciji zadataka i projekata koje provodi.

Na kraju sastanka su usaglasili sljedeće zaključke:

1. Predstavnici boraca povratnika u manji BH entitet i predstavnici ministarstva su razmatrali aktuelnu problematiku boraca i članova njihovih porodica. Svi zajedno su iskazali podršku ovom opredjeljenju ministarstva da svi pripadnici Oružanih snaga BiH imaju ista prava na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

2. Da će federalno ministarstvo za pitanja boraca nastaviti pružati podršku borcima povratnicima i članovima njihovih porodica, putem kancelarija za pružanje pravne pomoći boračkim kategorijama kroz realizaciju projekata, od kojih posebno ističemo projekat zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih kategorija putem boračkih zadruga.