Ekspertna Vlada TK ima konkretno rješenje za zaustavljanje trećeg vala pandemije u TK i šire!

Klub zastupnika Stranke demokratske akcije u Skupštini Tuzlanskog kantona reagovao je na imenovanje Koordinacionog tijela Vlade za praćenje stanja pandemije. Smatraju da ovakva komisija neće pomoći građanima u borbi protiv pandemije.

Saopštenje prenosimo u nastavku teksta:

“Na 11. redovnoj sjednici Vlada TK je: “Imenovala Koordinaciono tijelo Vlade za praćenje stanja pandemije COVID-19 na području Tuzlanskog kantonu. Ovo tijelo će svakog ponedjeljka održavati koordinacijski sastanak s ciljem razmjene najnovijih informacija o stanju pandemije COVID-19 na području Tuzlanskog kantona i šire…” Naglašavamo sastav Koordinacionog tijela-komisije koje će se sastajati svakog ponedjeljka: “Koordinaciono tijelo, osim premijera Tuzlanskog kantona čine: ministar unutrašnjih poslova, ministar zdravstva, ministar finansija, savjetnik premijera, te predstavnici Kantonalne uprave civilne zaštite, Uprave policije MUP-a, Zavoda za javno zdravstvo, Kantonalne uprave civilne zaštite, JZU UKC Tuzla, UO JZU UKC Tuzla, Službe inspekcija Grada Tuzla, te Crvenog križa/krsta TK.” Zanimljivo da u ovom Koordinacionom tijelu su uvrštene i Službe inspekcija Grada Tuzla što jasno implicira da po mišljenju eksperata iz Vlade TK Covid19 na drugim općinama TK ne postoji. Da paradoks bude veći pored predstavnika UKC imamo sad i predstavnike Upravnog odbora UKC – kojeg imenuje Vlada na prijedlog političkih stranaka većine. Premijer nije zaboravio svog savjetnika samo nije kazanog kojeg, ima ih više.

Postavljamo suštinsko pitanje koja je uloga i smisao Kriznog štaba TK jer većina članova Koordinacionog tijela-komisije su i članovi kriznog štaba. Istina je u kriznom štabu nema savjetnika premijera i Upravnog odbora UKC.

Poštovani premijeru molimo Vas da se uozbiljite. Formiranje još jednog tijela Vlade tj komisije sa nejasnim ciljevima, neće pomoći stanovništvu našega kantona u borbi protiv Covid 19. Neće pomoći ni slabom zdravstvenom sistemu TK koji će uskoro biti na koljenima ukoliko ne intervenišete. Pored Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK i brojnih sličnih do sada određenih štabova/stožera, Vi formirate još jedno tijelo-komisiju, koje će se sastajati svakog ponedjeljka (valjda je tada virus najjači, pa se očekuje da tada i Vlada preko tijela pokaže svoje ekspertska umijeća.

Odgovor na pandemiju Covid19 na TK izgleda ovako: prvo sastanak određenog tijela raznih Ustanova, potom sastanak raznih Koordinacionih timova, štabova/stožera, pa sastanak Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK, pa čekati ponedjeljak da se Koordinaciono tijelo-komisija Vlade TK sastane, pa onda sjednica Vlade TK koja to na kraju treba sve da potvrdi. Na kraju ide vanredna press konferencija.

Premijeru Vlade TK, profesore Kadrija Hodžiću, dosta je prodavanja magle građanima TK, ne smijete podcijeniti građane TK. Građani TK od Vas traže pomoć i suvisle poteze u ovoj teškoj situaciji. Premijeru Vi i Vaša ekspertna Vlada ste preuzeli odgovornost, da li ste toga svjesni? Građanima TK je dosta Komisija i koordinacionim tijela, stožera i štabova. Sramota je premijeru da pored toliko Vaših eksperata još nemate plan vakcinacije niti programa mjera za sanaciju posljedica krize izazvane Covid 19. Žalosno je da ste pored naših firmi sa TK, Elektrotehničkog fakulteta, vi pozivate tvrtke iz Sarajeva da vam prezentira web platformu za prijavu građana koji se žele vakcinisati. Vaš ministar Zdravstva se zahvaljuje na angažmanu i iskazanom interesu kompaniji iz Sarajeva što je iskazala interes da pomognu u realizaciji ovog projekta. Premijeru i ministre pratiti ćemo koliko će ova zahvala inim tvrtkama, komisijama, koordinacioinim tijelima da košta građane Tuzlanskog kantona.”

Klub zastupnika SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona