36. Lejla Kaplan

Po zanimanju je diplomirani pravnik. Rođena je u Tuzli 23. avgusta 1981. godine u Tuzli. Osnovnu školu i Gimnaziju “Meša Selimović“ je završila u Tuzli, a zatim je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Dobitnica je nekoliko priznanja za afirmaciju Asocijacije mladih SDA Tuzla čiji je dugogodišnji član, kao i za doprinos i pomoć u realizaciji programskih aktivnosti i projekata ove Asocijacije. Angažovana je u radu nevladinog sektora.

Predsjednica je Asocijacije žena SDA Slatina.

Članica je Povjereništva MO SDA Slatina, Povjereništva AŽ i Asocijacije Fatma Gradskog odbora SDA Tuzla, te članica Pravnog  savjeta GO SDA Tuzla.