28. Edisa Šljivić

Edisa Šljivć rođena je 23.10.1981. godine u Tuzli. Srednju Medicinsku školu završila u Tuzli. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 2004. godine završava na Univerzitetu Tuzla, magistrirala na istom fakultetu 2010. godine, a 2014. godine na pomenutom fakultetu stiče zvanje “Doktor društvenih nauka iz područja motorički poremećaji i hronične bolesti”.

zaposlena   u  JU “Dječije obdanište ” Živinice, a od 2010. do 2015. godine  obnašala funkciju direktora navedene Ustanove.

Od 2015. godine radi kao spoljni saradnik docent doktor iz područja edukacije i rehabilitacije na Evropskom Univerzitetu “Kalllos” Tuzla i Internacionalnom fakultetu Sarajevo-Goražde.Edisa Šljivić je udata i majka jednog djeteta.