11. Amila Bećirović

Specijalista je porodične/obiteljske medicine. Rođena 03.jula 1968.godine u Tuzli.  Osnovnu školu je završila u Puračiću, Srednju medicinsku školu u Tuzli kao i Medicinski fakultet.

Dugogodišnji je član SDA, a trenutno je u aktuelnom sazivu Asocijacije žena i član je Savjeta za zdravstvo pri GO SDA Tuzla.

Radila je kao ljekar specijalista u Domu zdravlja Tuzla na čelu Tima porodične/obiteljske medicine do 2016. godine.

Trenutno je zaposlena u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona kao ljekar savjetnik gdje obavlja vrlo složene poslove.

U toku agresije na BiH je kao student Medicine bila angažovana na zbrinjavanju ranjenika u UKC-u Tuzla.

U sklopu humanitarnog rada obilazila je stare i bolesne osobe u Tuzli, kao i prognane osobe po tadašnjim kolektivnim centrima.

Ponosno ističe rad sa povratnicima u Srebrenicu. Majka je jednog djeteta.