1 MILION KM ZA STIMULACIJU NATALITETA

Incijativa koju je podnio Midhat Čaušević, poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona, omogućit će majkama porodiljama ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć.

Na juče održanoj sjednici Vlade TK utvrđen je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Ovim izmjenama stvaraju se zakonske pretpostavke za realizaciju prava na jednokratnu novčanu pomoć za porodice sa troje i više djece. Podsjećamo, Vlada je u Budžetu Tuzlanskog kantona osigurala 1.000.000,00 KM za realizaciju ovog prava, odnosno stimulaciju nataliteta.

-Još jedan od formalnih preduslova je ispunjen za ostvarivanje prava pomoći za porodice koje su u 2020. godini “dobile” treće/četvrto djete sa područja TK. Ova mjera pomoći je po prvi put u Budžetu TK, po usvajanju na Skupštini TK 27.07.2020. godine bit će objavljen javni poziv za ostvarivanje ovog prava. Po mojoj procjeni to će biti jednokratna pomoć u iznosu od oko 1000 KM što bi naš narod kazao na “čelo” – istakao je Midhat Causevic.

Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona predviđena je jednokratna novčana pomoć za porodice sa troje i više djece se ostvaruje u visini koja ne može biti manja od prosječne plaće. Ovo pravo imaju porodice za treće i svako slijedeće dijete rođeno u kalendarskoj godini za koju su obezbjeđena sredstva u budžetu Kantona. Iznos jednokratne novčane pomoći za svaku kalendarsku godinu utvrđivat će Vlada Kantona posebnom odlukom, najkasnije 90 dana od dana donošenja budžeta Kantona.

(IKP.ba)