Vlada TK dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć gradovima i općinama u TK

Na danas održanoj sjednici Vlada je dopunila uredbu o organiziranju službi zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu i time u sastavu Udruženja Aeroklub Tuzla formirala Službu za izviđanje i osmatranje iz zraka. Uredbom je predviđeno da novoformirana služba vrši operativne mjere zaštite i spašavanja i to u fazama spašavanja i otklanjanja posljedica. Zbog svih problema u 2020. godini od pandemije korona virusa, do poplava, grada i klizišta javila se potreba za osnivanje tri Službe spašavanja:    “Jedna od službi je, Služba za izviđanje i osmatranje iz zraka. Radi se o Aero klubu Tuzla koji bi nam mogao odgovoriti zadatku u slučaju velikih poplava kakve su bile 2014 godine. Druga služba je Služba za logistiku. Radi se o humanitarnoj organizaciji Međunarodni forum solidarnosti “Emmaus” koji se pokazaodo dgovornim u vremenu famoznih karantina. Kapacitet im je 5000 obroka dnevno. Ne samo za karantin već u slučaju većih katastrofa. Imamo kapacitete kroz ovu službu, materijalno-tehnička sredstva da odgovore ovom zadatku. Treća služba je služba informisanja i medjske podrške. Radi se o RTV TK”- rekao je Zoran Jovanović, direktor Kantonalne uprave Civilne zaštite. Pomenute službe će raditi na  dobrovoljnoj osnovi u slučaju potrebe koristeći vlasitete kapacitete. Suradnja će se ogledati kroz apliciranje sa projektima iz domene njihovog djelovanja sa maksimalnim iznosom sredstava do 10 hiljada makarka godišnje.

Donesena je odluka oddodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje posljednica izazvanih prirodnom nesrećom u 2020. godini.  Od 11 lokalnih samouoprava koje su proglasile stanje prirodne nesreće, 8 je apliciralo za dobijanje sredstava.“Radi se o sredstvima od nekih 255 hiljada maraka za konkretne projekte. 8 općina i gradova je dobilo sredstva i to gradovi Tuzla,  Gradačac i Gračanica i  općina Kladanj po 40 hiljada maraka, Općine Kalesija i Lukavac po 35 hiljada, Općina Čelić 15 hiljada, Sapna 10 hiljada maraka”, istakao je Jovanović. Pomenuta sredstva se moraju utrošiti stogo namjenski u projekte za koje su aplicirali prema Upravi Civilne zaštite TK.

TK uzlazi u realizaciju još jednog međunarodnog projekta. Vlada TKje dala suglasnost na tekst ugovora o partnerstvu na ime implementacije novog EU prekograničnog projekta koji će se implementirati u suradnji sa Centrom za razvoj i podršku TUzla i Brodsko-posavskom županijijom iz Hrvastke. “U pitanju je projekat vrijednosti 3,6 miliona maraka od čega će blizu 2 miliona biti investirano u TK. Utopliće se 18 novih školskih objekata u TK i još 15 u Brodsko-posavskoj županiji. Mi očekujemo da će do kraja sedmice sa partnerima  biti potpisan ugovor te da možemo započeti implementaciju svih projektnih aktivnosti”, istakla je  Erna Kusturica,  iz Ministarstva privrede TK.

Jedini dodatni uvjet za odabir bio je da budu zastupljene škole iz svih lokalnih samouprava u TK. Podsjetimo, Vlada TK je nedavno osigurala 2 miliona maraka za utopljavanje javnih školskih objekata. Ova sredstva biće udružena sa sredstvima  UNDP-ja. Radi se o ukupim sredstvima od 2 miliona i 200 hiljada maraka.

Vlada TK je donijela Odluku kojom se utvrđuju kriteriji za raspodelu sredstava sa potrošake jedinice  “Predškolski odgoj i obrazovanje” u iznosu od 154 hiljade i 500 KM i to na sljedeći način:“Nabavka didaktičkog materijala sve ukupno 30 hiljada maraka. Zatim nabavka općih srestava i učila 25 hiljada maraka te investiciona ulaganja,rekonstrukcija, izgradnja i dogradnja 99 hiljada 500 KM, rekla je Fahreta Brašnjić, ministrica za obrazovanje i nauku TK.

Današnjom izmjenom Programa o uređivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije Podrška razvoju Kantona za milion KM je povećan iznos sredstava planiranih za realizaciju ovog programa. Naime, Izmjenom i dopunom Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu povećana su sredstva planirana za ove namjene, te je sa tim povećanjem za podršku malim i srednjim preduzećima u 2020. godini planirano 5 miliona170 hiljada maraka.

Preuzeto sa RTVTK