Koji to direktor zdravstvene ustanove organizuje službu koja ne pruža ugovorene usluge zdravstvene zaštite? 

Klub zastupnika Stranke demokratske akcije u Skupštini Tuzlanskog kantona je uputio svoje prijedloge za Program rada Skupštine TK u 2022. godini. U protekloj godini aktualna Vlada TK se bavila pretežno kadroviranjem i nelegalnim smjenama, koje će sigurno dobiti i svoj sudski epilog, a troškove sudskih sporova će snositi građani TK zbog neracionalnih poteza Vlade TK na čelu sa premijerom Kadrijom Hodžić.

Na dnevnom redu Skupštine TK se u 2021. vanredno ili hitno našlo i nekoliko zakona koji nisu bili ranije planirani u Programu rada Skupštine TK za 2021. (Zakon o osnovnom obrazovanju i Zakon o srednjem obrazovanju, Zakon o inspekcijama i Zakon o oružju i municiji), kao još jedna demonstracija sile i pokazivanja da 18 ruku može sve.
U vrijeme premijera Denijala Tulumovića (SDA) urađena je Strategija razvoja Tuzlanskog kantona, koju je sadašnja, aktuelna Vlada TK javno promovisala kao svoju. Sve aktivnosti aktuelne Vlade su sa činom promocije stale, ništa nisu učinili po pitanju donesene Strategije razvoja TK. Slično je učinjeno i sa Strategijom razvoja Univerziteta u Tuzli, koja je također urađena u 2020. godini. Od najavljene Stragije razvoja zdravstva na TK u 2021. godini nije učinjeno ništa, što je za svaku osudu u drugoj godini pandemije i izuzetno lošeg odgovora na pandemiju Covid19, što nas je svrstalo u prostor sa najvećom smrtnošću od COVID 19 i najmanjim procentom vakcinisanih osoba u zemlji.

U izvještaju Ministarstva zdravstva TK o zdravstvenom stanju stanovništva za 2020, navedeni su podaci o visokom procentu hemijski i mikrobiološki kontaminiranih uzoraka vode za piće. Nezamislivo je da u 21. stoljeću, u državi u kojoj je voda jedan od resursa sa kojim se ponosi, imamo izuzetno izraženu hemijsku i mikrobiološku kontaminaciju vodu za piće. Dakle, ta kontaminirana voda nije ni za ljudsku niti za stočnu upotrebu.

U navedenom izvještaju se navodi niz nelogičnosti u pružanju ugovorenih usluga primarne i sekundarne zdravstvene zaštite pojedinih ustanova. Posebna nejasnoća u izvještaju se odnosi na pružanje zdravstvenih usluga, pa je u Izvještaju zabilježeno da određene zdravstvene ustanove pružaju zdravstvene usluge koje nisu ugovorile sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK, a s druge strane usluge koje su ugovorile sa Zavodom zdravstvenog osiguranja ne pružaju.

Za postaviti je pitanje, koji to direktor zdravstvene ustanove organizuje službu da pruža zdravstvene usluge za koje nije potpisao Ugovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK i koji to direktor organizuje službu koja ne pruža ugovorene usluge zdravstvene zaštite?

Da li postoje sankcije za takve rukovodioce zdravstvenih ustanova? Ko je planirao ovakvu zdravstvenu zaštitu građana TK? Stiče se dojam da nakon potpisanog ugovora za finansiranje zdravstvene zaštite od strane zdravstvenih ustanova i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, ne postoji kvalitetan mehanizam kontrole i praćenja pruženih usluga niti utroška novčanih sredstava.

Strategija razvoja zdravstva TK bi trebala dati rješenja između ostalog i za navedene pojave i devijacije u funkcionisanju zdravstvenog sistema TK.
Premijer Kadrija Hodžić je u ekspozeu u januaru 2021, prilikom konstituisanja Vlade TK u početnom zanosu, istakao sektor zdravstva u prioritet rada broj jedan. U protekloj godini nismo stekli dojam da je odgovorio zadatku. Nije se ni približio obećanjima datim pri konstituisanju Vlade TK.

Naši prijedlozi za rad Skupštine TK u 2022. se odnose na zdravstvo, obrazovanje, socijalnu politiku, pomoć povratnicima, privredu, prostoru djelatnost i zaštita okolice, kao i na sektor bezbjednosti.

Klub Stranke demokratske akcije Vam nudi rješenja.