KO SDA TK: Avantura Vlade Tuzlanskog kantona građane će nakon sudskih procesa koštati preko dva miliona KM

U prostorijama KO SDA Tuzlanskog kantona medijima su se na danas održanoj press konferenciji obratili članovi Kluba poslanika SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona koji su govorili o amandmanima podnesenim na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju.

Prema navedenim amandmanima, ukoliko budu usvojeni, predviđa se da danom stupanja na snagu ovog zakona članovima školskog odbora koji su imenovani na mandatni period od četiri godine mandat prekida.

“Nakon donošenja ovog zakona, Vlada Tuzlanskog kantona će u tim školama imenovati privremene školske odbore, a licima koji su zatečeni na dužnosti direktora škola, mandat prestaje po sili zakona,” kazao je medijima Midhat Čaušević zastupnik SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona.

On je naglasio da se radi o kršenju Zakona o radu, te će odgovornost imenovanih školskih odbora pred nadležnim sudom zatražiti direktori koji budu smijenjeni. Prema riječima Čauševića, s obzirom da se radi o zloupotrebi položaja i smjenama ljudi kojima je do kraja mandata ostalo 30 mjeseci, građane Tuzlanskog kantona nakon sudskih procesa ova avantura Vlade TK će koštati preko 2 miliona KM.

Medijima se također obratio i predsjednik Kluba zastupnika SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona prof.dr. Šekib Umihanić. On je iznio kritike prema Vladi TK zbog lošeg upravljanja panedmijom COVID-a 19.

“Prije mjesec dana Klub poslanika SDA u Skupštini TK je ponudio prijedloge mjera koje će obezbijediti kvalitetniji odgovor na treći val pandemije. Do sada ova Vlada nije ništa konkretno uradila po pitanju predloženih mjera, jedino je na 11. redovnoj sjednici od 7.4.2021.godine, Vlada Tuzlanskog kantona je imenovala koordinaciono tijelo za praćenje stanja pandemije COVID 19. Prema sastavu to tijelo je više političko, nego stručno,” kazao je prof. Umihanić.

Iz Kluba zastupnika SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona su mišljenja da formiranje jednog tijela Vlade sa nejasnim ciljevima, neće pomoći stanovništvu našeg kantona u borbi protiv COVID infekcije.

Oni naglašavaju da će zdravstveni sistem u TK uskoro biti na koljenima ukoliko ne bude ozbiljne intervencije.

Klub zastupnika SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona predlaže i zahtjeva:

  • Od Vlade TK i Ministarstva zdravstva, kao i gradova i općina kao osnivača zahtjevamo da pomognu domove zdravlja i pripreme za stacionarni tip liječenja oboljelih od COVID 19. Promjena koncepta tretmana COVID 19 pozitivnog pacijenta, koji očito nije pokazao željene rezultate i prelazak od sada pasivnog u aktivniji način rada, koji podrazumijeva aktivno praćenje pacijenta od strane mobilnih timova za liječenje i njegu oboljelih u kućnim uslovima.
  • Od premijera Tuzlanskog kantona Kadrije Hodžića zahtjevamo ukidanje ili postavljanje jasnih ciljeva i zadataka novom “koordinacionom tijelu”, kao i određivanje hijerarhije u odnosu na ranije formirane krizne štabove i komisije.
  • Od Vlade Tuzlanskog kantona zahtjevamo da se hitno pristupi izradi Strategije razvoja zdravstva TK.
  • Zahtjevamo da Vlada TK obavijesti OHR,OSCE u BiH o zdravstvenom stanju stanovništva u TK i da od svih relevantnih institucija i struktura traži pomoć u iznalaženju rješenja u odgovoru na pandemiju COVID 19
  • Od Ministarstva zdravstva TK zahtjevamo koordinaciju rada svih COVID ambulanti na TK (uniformisanost u radnom vremenu, jasno definisan stav o neophodnom osoblju, opremi i prostoru), kao i izradu smjernica za put pacijenta oboljelog od COVID 19.
  • Od Vlade TK i Ministarstva zdravstva izradu Smjernica za tretman pacijenata oboljelih od COVID19, angažovanju dodatnog osoblja, edukaciji osoblja domova zdravlja i Opšte bolnice Gračanica u tretmanu oboljelih od COVID 19.