4. Samila Zejćirović

Samila Zejćirović je supruga i majka, pravnica, radnica i političar. Udata je i majka 8-godišnjeg sina. Završila je pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, gdje je i diplomirala. Zaposlena je i radi u privatnoj firmi.
Od stranačkih aktivnosti bila je članica izvršnog odbora asocijacije mladih TK, članica je i asocijacije žena SDA Čelić i TK. Pored toga dva puta je bila na listama za općinsko vijeće. Između 2008.-2012. bila je vijećnik u općini Čelić.
Trenutno je kandidat za Federalni parlament,ispred općinskog odbora SDA Čelić.