2. Advija Čaušević

Advija Čaušević rođena je 1969 godine u Tuzli. Srednju školu završila u Živinicama. Diplomirala na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu UNSA, stekla zvanje dipl.ing.poljoprivrede. Zaposlena u J.U. MSŠ Živinice kao profesorica. Aktivan član stranke već 20 godina, predsjednica AŽ OO SDA ŽIVINICE, predsjednica Povjereništva KOAŽ SDA TK, član Povjereništva KO SDA TK. Supruga demobilisanog borca živiničkih osa,  majka kčerke i sina.