Živinice: Rukovodstvo i skoro 50 članova Foruma mladih SDP prešlo u redove SDA

Danas je SDA Živinice u prostorijama Crvenog Križa Živinice upriličila svečani prijem novih članova, kojem su prisustvovali predsjednik SDA Živinice i aktuelni premijer dr Denial Tulumović, gradonačelnik Grada Živinice dr Samir Kamenjaković i predsjednik povjereništva AM SDA Živinice Mirnes Vejzović.

SDA je pristupilo skoro 50 mladih na čelu sa bivšim predsjednikom Foruma Mladih SDP Živinice Admirom Mujabašićem, sekretarom Foruma Mladih i članova predsjedništva FOM.

Pored njih, SDA su pristupili članovi Osnovne organizacije Barice na čelu sa bivšim predsjednikom Seudinom Zoletićem, članovi Osnovne organizacije Šerići sa bivšim predsjednikom Kemalom Kametovićem, te članovima Osnovne organizacije Šahići-Berići.

Takođe, GO SDA Živinice su pristupili i mladi privrednici Senad Mulabdić i Agim Herić, šampioni Bosne i Hercegovine u kick boxu Harun Duranović i Adnan Mulavdić, i brojni drugi mladi ljudi.

Predsjednik dr. Denijal Tulumović je izrazio riječi dobrodošlice te kazao da je ovo nastavak projekta Živinička priča koji je započet prije dvije godine.