Zaključci Predsjedništva SDA

SDA smatra da je neophodno poduzeti odlučne i konkretne mjere na poboljšanju položaja Bošnjaka i Hrvata u entitetu RS, u skladu sa ustavnom odredbom o konstitutivnosti svih naroda u svakom dijelu Bosne i Hercegovine. Diskriminacija i očigledni aparthejd koji je ostvaren kroz uporno decenijsko djelovanje vlasti RS,  pasivnost OHR i međunarodne zajednice, od entiteta RS je stvorio crnu rupu na mapi ljudskih prava na tlu Evrope u 21.stoljeću. Između ostalog, Bošnjacima se ne dopušta da koriste Ustavom zagarantovano pravo na naziv vlastitog jezika, vlast entiteta RS dodjeljuje odlikovanja presuđenim ratnim zločincima, odbija provesti odluke Ustavnog suda BiH, a evidentna je i diskriminacija  u zapošljavanju Bošnjaka i Hrvata u javnim preduzećima RS.

Naziv „Republika Srpska” je korišten kao sredstvo i opravdanje za diskriminaciju. Ukoliko se ne promijeni odnos vlasti u entitetu RS prema Ustavom zagarantovanim pravima Bošnjaka i Hrvata, ovlašteni predlagači iz SDA će podnijeti apelaciju Ustavnom sudu BiH ili će biti pokrenut postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, kako bi se u naziv “Republika Srpska” unijela imena druga dva konstitutivna naroda u BiH.

Reakcija Ureda visokog predstavnika (OHR) i Vijeća za implementaciju mira (PIC) na najavu da će SDA podnijeti apelaciju kojom se traži otklanjanje diskriminacije u entitetu RS paradigma kompletnog odnosa međunarodne zajednice prema antidejtonskom i protuustavnom djelovanju. Ovakav odnos PIC-a, koji traje već deceniju, u kojem se odgovornost vještački raspoređuje po nepravednoj matrici ‘triju strana’, omogućio je očuvanje sistematske diskriminacije Bošnjaka i Hrvata u bh. enitetu RS.

Iskustvo pokazuje da „oštre osude“ i „izražavanje zabrinutosti“ nisu dovoljne i da samo ohrabruju destruktivne sile, koje nasrću na ustavni poredak i ugrožavaju mir u Bosni i Hercegovini.

SDA smatra da se OHR i PIC moraju pokrenuti i konačno  ispuniti obaveze iz mandata koji im je povjeren, spriječiti diskriminaciju, zaustaviti nasrtaje na Bosnu i Hercegovinu i sve očiglednije ugrožavanje mira.

Imenovanjem Gordane Tadić na poziciju glavnog tužioca Tužilaštva BiH  je dovršen proces protuustavnog odstranjivanja Bošnjaka sa čelnih pozicija u pravosuđu. U vrijeme kada je Gordana Tadić obavljala funkciju v.d. glavnog tužioca zaustavljen je proces sankcionisanja odgovornih za neustavni referendum povodom obilježavanja 9.januara kao Dana RS-a i otpočeo je proces masovnog hapšenja i procesuiranja komandanata Armije RBiH kako bi se napravio vještački etnički balans u procesuiranju ratnih zločina.

To su očigledno bile glavne reference i zasluge za imenovanje Gordane Tadić na ovu funkciju. Više je nego jasno da je većinski broj članova Visokog tužilačkog i sudskog vijeća puki provoditelj politika koje Bošnjake iz navedenih razloga žele ukloniti iz vrha pravosuđa i spriječiti da se Tužilatvo BiH odlučnije obračuna sa korupcijom.

SDA će tražiti temeljitu reformu pravosudnog sistema BiH, kao i transformaciju VSTV-a i njegovih nadležnosti, kako bi se vratilo povjerenje građana u cjelokupni pravosudni sistem.

Negiranje pravosnažnih presuda  Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Deklaraciji HNS predstavlja još jedan nasrtaj na istinu o agresiji na Bosnu i Hercegovinu, uvredu žrtava udruženog zločinačkog poduhvata i pokušaj da se revidira historija. Nikakvim i ničijim „odbacivanjem“ ne mogu se promijeniti pravosnažne presude Haškog tribunala i historijske činjenice.

Negiranjem presuda međunarodnog suda dodatno se narušava povjerenje među narodima u BiH. Korak ka izgradnji povjerenja predstavljao bi odricanje HNS-a od naslijeđa UZP-a, koji je – kako je presuđeno – imao za cilj stvaranje etnički čistog entiteta.

Stoga, HNS-ov poziv na administrativno-teritorijalno prekrajanje BiH, na temelju poricanja i glorificiranja UZP-a, predstavlja svjesno otežavanje dijaloga potrebnog za provođenje reforme izbornog sistema.

SDA pozdravlja normalizaciju procesa pregovaranja o definisanju postizbornih koalicija. Procese pregovaranja je potrebno ubrzati kako bismo što prije formirali vlade na svim nivoima. Vlade trebaju predvoditi stranke koje su pobijedile na izborima i koje predstavljaju pretežnu volju birača.  

 Na primjeru Kantona Sarajevo može se vidjeti kakvu štetu može proizvesti koalicija zbira izbornih gubitnika. Populizam, demagogija, nekompetentnost i pretvaranje politike u reality show jedino je što građani mogu očekivati kada se umjesto onih kojima su dali povjerenje, poput Semira Efendića koji je osvojio preko 30.000 glasova, naprave vještačke koalicije i na čelne pozicije imenuju kandidati koji su na izborima osvojili desetorostruko manje glasova. Jedina “vizija” koju iskazuje populističke koalicije je osveta izbornim pobjednicima, kroz najavu smjene direktora javnih kantonalnih preduzeća po kriteriju stranačke pripadnosti. Direktorima  nisu usvojeni izvještaji za 2017. godinu, mada su upravo u 2017. godini napravili izvanredne rezultate i preduzeća-gubitaše vrijednim radom pretvorili u uspješne kolektive.

Nakon Odluke Ustavnog suda kojom se proglašava nenadležnim u vezi sa apelacijom Kluba zastupnika SDA po pitanju Uputstva CIK-a, SDA će nastaviti sudjelovati u izboru delegata za Dom naroda Parlamenta FBiH u skladu sa osporenim uputstvom koje je privremenog karaktera. Međutim, kod usvajanja izmjena Izbornog zakona u vezi sa izborom delegata, SDA će insistirati isključivo na izmjenama koje su u skladu sa odredbama  Ustava FBiH.