SDA pozdravlja akcije sigurnosnih i policijskih agencija

SDA pozdravlja uspješan završetak potrage i pronalaska višestrukog ubice Edina Gačića, koje su u saradnji sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom izvršili pripadnici federalnog i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Sigurnosne i policijske agencije su ovom akcijom, kao i nizom nedavnih akcija otkrivanja i zaplijene velikih količina narkotika, pokazale da raspolažu sa kapacitetom za rješavanja sigurnosnih pitanja najvišeg reda.

Zaštita sigurnosti je u vrhu prioritetnih potreba građana i interesa države, te akcije od javnog interesa poput navedenih doprinose jačanju povjerenja građana u institucije.