Prof.dr. Umihanić: Da li će se studenti Medicinskog fakuletata sa Kallosa, moći zaposliti u zdravstvenim ustanovama TK

Na Skupštini Tuzlanskog kantona koja će biti održana sutra na dnevnom redu će se naći:

  1. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona
  1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni Zakona o oružju i municiji
  4. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona
  5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja „Povelja Tuzlanskog kantona“
  6. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-30.6.2021. godine
  7. Razmatranje Informacije o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2020. godinu
  8. Razmatranje Informacije o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona
  9. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2020. godinu

Predsjednik Kluba Stranke demokratske akcije prof.dr. Šekib Umihanić je uložio amandman na rebalans Budžeta kojim traži povećanje sredstava za 1 milion KM za JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla za nabavku opreme za Odjeljenje intenzivne terapije Klinike za zarazne bolesti Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla.

Također je podnio inicijativu da se uradi analiza rada Komisije za izdavanje saglasnosti za liječenje osiguranih osoba na teret sredstava Federalnog fonda solidarnosti za osigurane osobe Tuzlanskog kantona i iznađe rješenje za skraćivanje procedure za donošenje Odluke o odobravanju kemoterapije ili radioterapije.

Prof.dr. Šekib Umihanić je također uputio i poslanička pitanja, prvo se odnosi na upis studenata na Medicinski fakultet Univerziteta Kallos gdje je tražio od Ministarstva zdravstva TK i Ministarstva rada, socijalne politike i povratka TK odgovor na pitanje da li će se svršeni studenti Medicinskog fakuletata, Univerziteta Kallos u Tuzli, to jest budući doktori medicine, moći zaposliti u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona, prema važećim zakonskim propisima.

Drugo pitanje se tiče aktuelnog problema kašnjenja u sanaciji tunela Čaklovići, gdje je prof. Umihanić pitao kada se očekuje završetak radova na sanaciji tunela Čaklovići?

Zbog čega sanacija nije urađena u planiranom roku?

S obzirom da je na pitanje o oksigenoterapiji ponovljeno jer Vlada Tuzlanskog kantona nije odgovorila na pitanje postavljeno prošli mjesec, prof.dr. Umihanić je ponovio isto zbog izuzetne važnosti za stanovništvo Tuzlanskog kantona. Neodgovaranje na ovako važna pitanja pokazuje nivo neodgovornosti Ministarstva zdravstva TK i Vlade TK.

Također je traženo od Ministarstva zdravstva TK i premijera Vlade TK da odgovore da li su urađena, Zakonom i ostalim Pravilnicima naložena, atestiranja aparata za oksigenoterapiju, rezervoara (spremnika) za kiseonik, vodova za centralno snabdijevanja kiseonikom kao i kiseoničkih boca, koji se koriste u svrhu primjene oksigenoterapije u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona (Domovi zdravlja, Opća bolnica Gračanica, UKC Tuzla).

Da li su prostorije za primjenu oksigenoterapije u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona urađene u skladu sa Pravilnicima i Zakonom.

Koliki je stepen sigurnosti korištenja aparata za oksigenoterapiju, rezervoara (spremnika) za kiseonik i centralnih vodova kiseonika u zdravstvenim ustanovama TK?