prof.dr. Šekib Umihanić: Vlada TK planira umanjiti sredstva zdravstvu i privredi


Tuzlanski kanton će prema planiranim pokazateljima iz Nacrta Budžeta za 2022. godinu, imati u svojoj historiji najveći budžet, koji će iznositi 459,6 miliona KM i biće u odnosu na iznos Budžeta prethodne godine veći za 12,5 miliona KM.

Devet ministarstava će imati više novaca na raspolaganju u 2022. godini u odnosu na prethodnu, a tri ministarstva će imati manje novaca na raspolaganju.

Sad dolazimo do rubrike „vjerovali ili ne“?

Nakon dvije godine pandemije COVID-19 i izvjesnog ulaska u treću godinu, smanjenje će imati Ministarstvo zdravstva TK za 11,8%, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja za 17,3% i Ministarstvo privrede za 4,6%.

Dakle, dva sektora koja su najviše pogođena pandemijom sektor zdravstva i sektor privrede nisu mogla zadržati ionako male iznose u odnosu na prethodnu godinu. Nevjerovatno, Vlada TK planira umanjiti iznose za zdravstvo i privredu. Tako će Ministarstvo privrede na poziciji „Podrška razvoju kantona“ imati na raspolaganju 4,2 miliona odnosno 300.000 manje u odnosu na prethodnu godinu.

Vlada TK će privrednicima koji svojim radom osiguravaju uplate za porezne prihode u iznosu 368,7 miliona KM vratiti 4,2 miliona KM ili 1,1% od uplaćenog iznosa.

Vjerujem da dijelite moje mišljenje da je malo, nekorektno, neodgovorno …

Naročito je malo, nekorektno i neodgovorno uzme li se u obzir činjenica da je Vlada FBiH za dvije prethodne godine dodijelila dva granta od po 40 miliona KM godišnje, ukupno 80 miliona KM za podršku zdravstvenom sistemu i privredi.

Očito je da je novac utrošen nenamjenski i da će to nužno biti predmet interne i eksterne revizije. Pored toga što je novac trebalo namjenski usmjeriti Vlada TK je trebala i naučiti da u vrijeme zdravstveno-ekonomske krize i budžetska sredstva kojima raspolaže treba usmjeriti na podršku zdravstvenom sistemu, zdravlju naših građana, privredi i zaposlenima u privredi. Kako nam planirani iznosi u Budžetu za 2022. godinu pokazuju Vlada nije naučila, nije povećala iznose za ove namjene već ih je smanjila.

Sa ovakvom Vladom na čelu TK kako možemo očekivati nova zapošljavanja u privredi, podizati nivo konkurentnosti privrede, očekivati da zaustavimo odlazak stanovništva a posebno mladih i porodica sa djecom?

Kako, ako ne podržimo privredu i ne stvorimo mogućnost novog zapošljavanja? Ministarstvo zdravstva će dobiti na raspolaganje iznos od 1,73 miliona KM što je manje za 500.000 KM u odnosu na prošlu godinu.

Je li realno očekivati da Ministarstvo zdravstva ne poduzme adekvatne mjere za zaštiti zdravlja stanovništva u vrijeme pandemije?

Predlažem vladi TK da u nastavku procedure usvajanja Budžeta TK za 2022. godinu pokaže više senzibilnosti i odgovornosti za sektore zdravstva i privrede, da se fokusira na neophodne reforme u području svih nivoa obrazovanja i zdravstva kako bi se budžetska sredstva racionalizirala i više koristila za razvoj a manje za tekuće potrebe.

Uvjeren sam da je moguće povećati plate i standard svih zaposlenih koji se finansiraju iz Budžeta TK, da je moguće povećati izdvajanja za razvoj ukoliko bi se provele kvalitetne reforme u sektorima obrazovanja i zdravstva jer tamo postoje „skrivene rezerve“.

Svima nama je teško prihvatiti činjenicu da kontinuirano povećavamo iznose sredstava za obrazovanje, a da imamo sve manje učenika i studenata koji se obrazuju u javnim ustanovama, da broj nastavnika i profesora ostaje na istom nivou bez obzira na smanjen broj učenika i studenata, da nam je sve lošiji kvalitet zdravstvene zaštitite, da građani Tuzlanskog kantona upravo zbog navedenog gube povjerenje u vlast i javni sektor i spas traži u privatnom sektoru plaćajući kroz izdvojene doprinose plaćene usluge obrazovanja i liječenja u privatnim ustanovama.

Rješenje su reforme. Ukoliko Vlada TK pokrene i transparentno bude vodila neophodne reforme u SDA će imati punu podršku.

Nastavite li sa namjerama iskazanim ovom u Nacrtu Budžeta za 2022. godinu, SDA ne ostavljate mogućnost da podrži Budžet koji će kratkoročno i dugoročno donijeti štetu građanima Tuzlanskog kantona.

prof.dr. Šekib Umihanić – predsjednik Kluba zastupnika SDA u Skupštini TK