Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bakir Izetbegović susreo se sa voditeljima novog Twinning projekta EU za parlamente u BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović susreo se danas sa voditeljima i implementatorima novog Twinning projekta, kojeg će u naredne dvije godine u parlamentima u BiH, u saradnji sa konzorcijem kojeg čine Narodna skupština Mađarske, Parlament Austrije i Hrvatski sabor, provesti Evropska unija (EU).

Voditelji Twinning projekta upoznali su predsjedavajućeg Izetbegovića da će novi projekat pod nazivom „Osnaživanje i dalja podrška parlamentima u Bosni i Hercegovini u obavljanju poslova vezanih za evropske integracije“, čija je implementacija započela 1. maja ove godine, u naredne dvije godine biti proveden u PSBiH, Parlamentu Federacije BiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske, Skupštini Brčko Distrika BiH, kao i u kantonalnim parlamentima. Kompletan projekat, koji će biti  finansiran iz IPA sredstava EU, vrijedan je 4 miliona eura i u njega je uključena komponenta nabavke IT opreme i softvera za sve parlamente u BiH u vrijednosti od 1,7 miliona eura.

Pozdravljajući predstavnike tri evropska parlamenta i predstavnike Delegacije EU u BiH, predsjedavajući Izetbegović izrazio je zadovoljstvo početkom vrijednog projekta i istaknuo da će i u kapacitetu predsjedavajućeg Doma naroda i kao predsjednik Stranke demokratske akcije nastojati maksimalno doprinijeti da realizacija novog Twinning projekta bude u potpunosti uspješna i da znači novi korak ka jačanju kapaciteta Bosne i Hercegovine za približavanje Evropskoj uniji.

Tokom razgovora, gospodin Izetbegović istaknuo je da su u toku napori za punu uspostavu izvršne i zakonodavne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, te izrazio nadu da će taj proces biti u dogledno vrijeme okončan, kako na nivou Bosne i Hercegovine, tako i na nivou Federacije BiH.