KO SDA TK: Nastavit ćemo započete i vidljive reforme u oblasti obrazovanja i nauke

Imajući u vidu značaj obrazovanja za svaku državu, kadrovi SDA u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Tuzlanskog kantona pokrenuli su suštinske i sistemske reforme u oblasti obrazovanja i nauke. Pored boljeg obrazovnog sistema, odgojno-obrazovnog procesa i naučno-istraživačkog rada reforme i investicije u obrazovanju znače i jačanje države Bosne i Hercegovine.

Prvi put u Bosni i Hercegovini nova školska godina počela je sa elementima kojima se jača svijest od državnosti Bosne i Hercegovine. Na prvom nastavnom času intonirana je Državna himna Bosne i Hercegovine, zastave su postavljene na sve školske objekte, poslane su instrukcije da se u službenoj korespondenciji ne koriste skraćenice već naziv države Bosne i Hercegovine.

Donesen je pravilnik, prvi u Bosni i Hercegovini, kojim se određuje način obilježavanja značajnih datuma za državnost Bosne i Hercegovine. Shodno ovom, pored Dana državnosti i Dana nezavisnosti obilježavat će se i datumi značajni za srednjovjekovnu Bosnu. Ranije pokrenute inicijative od kadrova SDA konačno su okončane u vrijeme  aktulene Vlade TK na čelu sa premijerom Irfanom Halilagićem, te je uveden dodatak na udžbenik iz historije kojim se sistemski izučava period od 1992. do 1995. godine.

O značaju obrazovanja za Vladu i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK kojim rukovode kadrovi SDA govori i činjenica da je od 18 konkretnih mjera koje su realizirane u prethodnih nešto manje od sedam mjeseci, jedna trećina se odnosi na obrazovanje.

Pokrenut je postupak za uvođenja sistema elektronske prijave ispita na Univerzitetu u Tuzli. Povećana je plata svim radnicima u oblasti obrazovanja u iznosu od 9,5 %. Izrađeni su novi pedagoški standardi za osnovno i srednje obrazovanje, te normativi i standardi visokog obrazovanja koji uključuju uvođenje asistenata u nastavu za djecu sa poteškoćama u razvoju, a kroz smanjenje broja učenika u odjeljenjima reducirana je pojava tehnološkog viška među zaposlenicima u obrazovanju.

Nabavljeni su udžbenici za sve učenike od prvog do devetog razreda osnovne škole, a za stipendiranje posebno nadarenih učenika i studenata po prvi puta je izdvojen iznos od 500.000 KM. Pokrenut je i postupak za izradu projektne dokumentacije Kampusa Univerziteta u Tuzli kao preduslova za početak njegove gradnje, na što se čekao više od decenije.

Pored navedenih mjera kadrovi SDA u izvršnoj i zakonodavnoj vlast, zajedničkim i predanim radom su uticali na pokretanje programa stručnog osposobljavanje za osobe koje ne spadaju u boračke kategorije, a koji su završili nastavničke fakultete, te donošenje izmjena i dopuna zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, obrazovanju odraslih, visokom obrazovanju i naučnoistraživačkom radu koji imaju za cilj da procesi budu transparentniji, što donosi kvalitet i sigurnost studentima Novim zakonom o naučno-istraživačkom radu osiguravaju se veća sredstva za naučnoistraživački rad.

Vlada TK predvođena kadrovima SDA izdvojila je najviše sredstava za kapitalne izdatke u školske objekte od kad postoji Tuzlanski kanton. Ukupno je izdvojeno preko 3,6 miliona KM za kapitalne izdatke u školske objekte. Dio projekata su već realizirani, ostali su u fazi realizacije. U ovoj godini je osigurano preko 1,2 miliona KM za izgradnju muzičke škole u Tuzli. Preko 900.000 KM je uloženo za toplinsku izolaciju školskih objekata u kontekstu energijske efikasnosti, a pokrenut je postupak osiguranja 8 miliona KM za potpunu rekonstrukciju pet školskih objekata.

KO SDA TK je ponosan na ono što su kadrovi SDA učinili u oblasti obrazovanja u relativno kratkom periodu. Sigurni smo da su građani prepoznali iskrene namjere da se sistemski riješe višegodišnji problemi i da će naši kandidati koji budu dio zakonodavne i izvršne vlasti u Tuzlanskom kantonu i u naredne četiri godine nastaviti započete i vidljive sistemske reforme u oblasti obrazovanja i nauke.

KO SDA TK