Klub zastupnika SDA TK daje bezrezervnu podršku SPUT-u u njihovim zahtjevima poslanim prema Skupštini TK

U prostorijama Kantonalnog odbora Stranske demokratske akcije Tuzlanskog kantona danas je održana konferencija za medije.
Klub zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona upoznao je javnost da su uputili zahtjev Skupštini Tuzlanskog kantona za sazivanje vanredne sjednice sa dvije tačke dnevnog reda i to izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, a u drugoj tačci dnevnog reda tražili su od Skupštine TK da zauzme stav o privođenju i hapšenju pripadnika ARBiH.

  • Želim istaći da smo na pretposljednoj sjednici Kluba na kojoj je povučen iz procedure pomenuti Zakon, bili kategorično zato da se Zakon o visokom obrazovanju mora usvojiti do početka akademske godine. Dato nam je obećanje da će to biti do kraja septembra. Do danas nemamo zahtjeva za sazivanje Kluba, odnosno Skupštine TK i da je ovo jedna vrsta našeg apela, odnosno zahtjeva za sazivanje vanredne sjednice – izjavio je Midhat Čaušević zastupnik Kluba SDA u Skupštini TK-a.

Naglašeno je da izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju regulišu prava studenata u dijelu gdje će se omogućiti studentima, onim koji su ranije započeli dodiplomski, postdiplomski i doktorski studij da ga završe u roku od tri godine u odnosu na ovu godinu kada ističe rok. Zakonom se reguliše status studenata koji su izgubili pravo na školovanje zbog određenih vrsta pravnih nejasnoća, a u isto vrijeme Klub zastupnika SDA daje bezuslovnu podršku Studentskom parlamentu u njihovim zahtjevima, odnosno studentima Univerziteta u Tuzli da se reguliše status studenta imartikulanta, odnosno da u narednu akademsku godinu mogu prenijeti 4 ispita.

  • Sve ovo će moći da se primjeni ako Zakon bude usvojen do 25. septembra, cijeneći proceduru samog usvajanja, izlaska u Službenim novinama u odnosu na početak akademske godine. Shodno tome, apelujemo prema kolegiju, predsjedniku Skupštine TK da usvojimo Zakon o visokom obrazovanju – izjavio je Čaušević.

Neusvajanje ovog Zakona u Klubu zastupnika SDA smatraju da će većina u Skupštini TK staviti se na stranu određenih lobija, a ne interesa studenata i akademske zajednice. Lobi pojedinih privatnih fakulteta su protiv izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju u TK iz razloga što se dovode u ravnopravan položaj sa javnim univerzitetom.

Na konferenciji za medije se još tražilo i zauzimanje stava Skupštine TK o hapšenju i privođenju pripadnika ARBiH.

  • Najoštrije osuđujemo ovakvo postupanje, prije svega pravosudnih organa iz Republike Srbije, a onda dijelom i nekih organa gonjenja i istražnih organa u Bosni i Hercegovini koji ovim ljudima daju potpunu pravnu nesigurnost. Na dan održavanja Skupštine u uvodu sjednice imali smo dramatično obraćanje Koordinacije boračkih saveza TK u kome su oni tražili od skupštine TK da iznese svoj stav, vladajuća većina taj dan nije reagovala po tome njihovom zahtjevu i mi smatramo da na vanrednoj sjednici treba zauzeti stav po tome pitanju – izjavio je predsjednik KO SDA TK i zastupnik u Skupštini TK Fahrudin Skopljak.

Smatraju da je riječ o montiranim procesima po optužnicama iz Srbije koje izazivaju jednu potpunu pravnu nesigurnost, svjesni činjenice da Skupština TK ne može zaustaviti te procese, ali kao najviši zakonodavni organ smatraju da treba zauzeti stav i dati podršku ovim ljudima.